Bart Hartman (NOTS) over advies De Jong: ‘Aantal issues geldt ook voor vermogensfondsen’

3 februari 2014, 04:00
Bart Hartman (NOTS) over advies De Jong: ‘Aantal issues geldt ook voor vermogensfondsen’
Bart Hartman (NOTS) over advies De Jong: ‘Aantal issues geldt ook voor vermogensfondsen’
Het vorige week uitgelekte advies van de Commissie De Jong over het validatiestelsel heeft de tongen in de filantropiesector losgemaakt. Na reacties van onder meer FIN, VFI, IF, SBF en René Bekkers draagt ook Bart Hartman (NOTS) zijn steentje bij.

Hartman: "Ik ben het eens met het advies, behalve met de volgende specifieke elementen:

Doelgroep
De commissie beperkt zich tot de fondsenwervende instellingen. De argumenten begrijp ik. Maar een aantal issues die voor fondsenwervende instellingen gelden, met name het issue ‘effectiviteit van de bestedingen’, geldt zeker ook voor vermogensfondsen. Zolang vermogensfondsen een beroep doen op belastingmiddelen is het niet te verdedigen dat vermogensfondsen buiten een soort validatiestelsel vallen. Afgelopen woensdag pleitte Rien van Gendt (voorzitter FIN) er ook voor dat er ‘iets’  voor vermogensfondsen moet komen. Dus beginnen met de fondsenwervende instellingen is prima maar daarna doorpakken met de vermogensfondsen en vervolgens de kerken. Het hoeft niet, maar dan moeten ze afzien van hun fiscale vrijstelling.

Benutting zelfregulerend vermogen
Afgelopen woensdag zei commissievoorzitter De Jong nog dat de overheid niet in de ‘normenstichting’ vertegenwoordigd zal zijn. In het advies staat dat de overheid er wel in zit. Ik vind dat de overheid er niet in moet zitten om problemen te voorkomen die woensdag door Vendrig en Van Gendt werden aangedragen.

Voor de normen dient het keurmerk voorstel van projectleiders Boris Franssen en Suzanne Kooij overgenomen te worden. Het zou heel raar zijn als dit niet gebeurt.

Ook moet de nieuwe gedragscode door de normenstichting ‘beheerd’ gaan worden. Dus de normenstichting moet de enige instantie zijn die normen en eisen opstelt voor fondsenwervende instellingen. Dit zijn de enige normen en eisen waaraan een fondsenwervende instelling zich dient te houden. Dit betekent o.a. dat de ANBI normen in de normen van de normenstichting dienen te worden geïntegreerd. Hetzelfde geldt voor publicatie eisen.

Als er een keurmerk komt langs de lijnen van het voorstel van de projectleiders Franssen en Kooij heffen wij het Keurmerk Goede Doelen op. Ik ga ervan uit dat als het advies van de Commissie De Jong wordt geïmplementeerd de VFI, als belangrijke partij binnen het SBF, haar banden met het CBF verbreekt en haar leden aanraadt om over te stappen naar het nieuwe keurmerk / register.

Er wordt een bagatelregeling ingevoerd voor kleine instellingen. Ik ben hierop tegen. De projectleiders Franssen en Kooij hebben een set eisen voor kleine instellingen voorgesteld waaraan deze instellingen uitstekend kunnen voldoen; zelfs makkelijker dan grote instellingen. Dus een bagatelregeling is niet nodig en niet wenselijk.

Register
Het beheren van de informatie in het register dient te worden uitbesteed aan de Kennisbank Filantropie. Iets nieuws opzetten zou belachelijk zijn en grote kapitaalvernietiging betekenen.

De register-organisatie heeft twee taken: (1) beheren van informatie, IT infrastructuur, etc. (wordt uitbesteed aan de Kennisbank Filantropie); en (2) beoordelen / keuren van fondsenwervende instellingen. De register-organisatie wordt geleid door een algemeen directeur en boven de algemeen directeur staat een soort bestuur met leden die voor bepaalde tijd door de minister worden benoemd.

Uitstekend idee om de fondsenwervende instellingen te laten betalen. Met een staffel van 100 euro (kleinste) tot 2.500 euro per jaar (grootste instellingen) kunnen de kosten volledig gedekt worden en worden de instellingen niet te zwaar belast. Gegeven de fiscale voordelen is 100 euro voor een kleine instelling heel goed te verdedigen.

Minister van Veiligheid en Justitie is een slechte plek voor het register. We moeten goede doelen weghalen uit de criminele sfeer. Ministerie van EZ of Binnenlandse Zaken is veel beter.

Eens dat het voorstel van De Jong beter is dan certificering.

Belastingdienst
Het zou zo moeten zijn dat als je als fondsenwervende instelling in het Register staat automatisch de ANBI status hebt. Dit betekent dat de Belastingdienst invloed moet hebben op (akkoord moet gaan met) de normen die worden gehanteerd (zie normenstichting) en op de wijze waarop de register-organisatie keurt / beoordeelt.
gerelateerde items