SBF positief over uitgangspunten advies Commissie De Jong

23 januari 2014, 18:45
“De SBF staat in beginsel positief tegenover de uitgangspunten van het advies van de Commissie De Jong”. Dit meldt Steven van Eijck, onafhankelijk voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), naar aanleiding van het uitgelekte rapport over reikwijdte en het beheer van het validatiestelsel in de sector filantropie.

Van Eijck, die woensdag gastheer was op de nieuwjaarsreceptie van zijn koepel SBF, zegt ook verrast te zijn over het voortijdig uitlekken van het rapport van de Commissie De Jong (de Telegraaf berichtte er reeds over). Het gaf commissievoorzitter en gastspreker Gerrit de Jong in elk geval de mogelijkheid om – ook tot verrassing van de aanwezigen – veel meer over zijn rapport te vertellen dan aanvankelijk de bedoeling was.

Van Eijck ziet in de voorstellen van De Jong een aantal belangrijke positieve elementen. “Het is goed dat de commissie erin is geslaagd om ook voor de grote groep ANBI’s die niet onder het regime van de huidige in de SBF samenwerkende brancheorganisaties vallen een regeling voor te stellen. De commissie adviseert een specifieke wet te vervaardigen die gericht is op fondsenwervende instellingen en deze op te nemen in een register. Het verkrijgen van de ANBI-status zou dan een automatisch gevolg zijn van opname in het register. De commissie wil dat doen door de huidige ANBI-criteria aan te scherpen met criteria uit de gedragscode die binnen het nieuwe validatiestelsel ook wordt ontwikkeld. Daardoor wordt de reikwijdte enorm vergroot”, aldus van Eijck.

De SBF-voorzitter is zeer positief over het idee van de commissie om een onafhankelijke, niet-gouvernementele stichting op te richten waarin de sector en externe deskundigen de waarden en normen van ANBI’s bewaken en toezien op een juiste vertaalslag die recht doet aan de dynamiek van het maatschappelijk middenveld. De overheid beoordeelt vervolgens of de normen publiekrechtelijk kunnen worden vastgesteld. Van Eijck: “Het is een duidelijk niet-politiek gremium dat voor rust en stabiliteit moet zorgen. Het gaat om een adequate vertaling van een dynamische set van ANBI-regels en de toezichtsarrangementen die op basis hiervan met de Belastingdienst worden gesloten”.

De voorstellen van de Commissie De Jong laten ook nog wel belangrijke vragen over ten aanzien van het validatiestelsel als geheel. Voor het beheer en de uitvoering van het register wordt geadviseerd een wettelijk organisatieonderdeel (door De Jong een Autoriteit Filantropie genoemd) in het leven te roepen, met eigen wettelijke bevoegdheden. Van Eijck: “De charme van de eenvoud van de voorstellen roept natuurlijk wel de vraag op hoever de aanvullende eisen zullen gaan en hoeveel bestaansrecht er nog blijft voor huidige toezichthouders en certificerende instellingen, zoals het CBF”.

Wat is het “validatiestelsel” en welke rol speelt de Commissie de Jong hierin? Klik hier.

 
gerelateerde items