Hoofdlijnen rapport Cie. De Jong uitgelekt

23 januari 2014, 18:47
De aanbevelingen van Commissie De Jong, die op verzoek van staatssecretaris Teeven advies heeft uitgebracht over reikwijdte van en het beheer van het validatiestelsel (waaronder het toezicht op ANBI’s), liggen feitelijk al op straat. Dat bleek gisteren tijdens de nieuwjaarsborrel van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, waar commissievoorzitter De Jong op hoofdlijnen zijn advies bekendmaakte.

Het advies van de commissie onder voorzitterschap van oud-lid van de Algemene Rekenkamer Gerrit de Jong werd onlangs naar opdrachtgever Fred Teeven gestuurd en in afschrift aan Frans Weekers en SBF-voorzitter Steven van Eijck. Het was de bedoeling dat de bevindingen van de commissie eerst intern zouden worden geëvalueerd, maar dagblad de Telegraaf berichtte er reeds over. Wie het rapport gelekt heeft, is niet duidelijk. Op basis van de uitlatingen van commissievoorzitter De Jong is echter duidelijk geworden hoe de contouren van het rapport eruit zien.

De Commissie De Jong moest op verzoek van Teeven antwoord geven op twee hoofdvragen: 1. Op welke wijze moet het validatiestelsel filantropie verplicht worden gemaakt voor alle charitatieve ANBI’s? 2. Hoe liggen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het beheer van het validatiestelsel?

De Commissie bestond behalve uit voorzitter drs. G. de Jong, uit prof. dr. S.E. Zijlstra, prof. dr. mr. M. Pheijffer RA, mr. M.L.A. van Rij en prof. dr. ing. F.J.H. Mertens.

Voor de eerste reactie van SBF-voorzitter Steven van Eijck op het rapport Cie. De Jong: klik hier.

Wat is het “validatiestelsel” en welke rol speelt de Commissie de Jong hierin? Klik hier.
gerelateerde items