Toon alles (2)

Geven in Nederland 2017 in minder dan vijf minuten

20 april 2017, 16:44
Superkorte samenvatting van 'Geven in Nederland 2017'
Superkorte samenvatting van 'Geven in Nederland 2017'
Geven in Nederland 2017 in boekvorm beslaat 288 pagina's vol analyses, tabellen en grafieken: een schatkamer en 'must have' voor iedereen die werkzaam is  in de filantropiesector, wetenschappers, bestuurders van fondswervende organisaties in cultuur, onderwijs, zorg & welzijn, beleidsmakers en -adviseurs bij de (lokale) overheid en bedrijven. Wilt u vast de kern van dit boek binnen 5 minuten weten? Lees onze superbeknopte opsomming:
 
 • In Nederland werd in 2015 in totaal ruim 5,7 miljard euro gegeven aan goede doelen. 

 • Nederlanders geven vrijwillig 0,85 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
 • We gaven het meest aan kerk en levensbeschouwing (20 procent).

 • Onderwijs en onderzoek is in 2015 het minst populaire doel om aan te geven (4 procent).
 • Huishoudens geven het vaakst geld aan gezondheid (66 procent), op afstand gevolgd door internationale hulp (41 procent) en maatschappelijke en sociale doelen (32 procent).
 • Nederlanders geven vooral kleren en schoenen. Kleding doneren in de container heeft de huis-aan-huiscollecte ingehaald als de meest gebruikte manier om te geven.
 • Nieuwe vormen van geven, zoals per sms en via internet, zijn nauwelijks populairder geworden in de afgelopen jaren. 

 • De waarde van de giften en goederen die zijn gegeven door huishoudens in Nederland sinds 2011 gestegen met 6,7 procent.
 • De vrijgevigheid van Nederland, gemeten in het percentage van het bruto binnenlands product dat aan filantropie wordt besteed, is in de afgelopen twintig jaar duidelijk afgenomen.

Vrijwilligers
 • In 2016 deed 36 procent van de Nederlandse bevolking minstens eenmaal onbetaald werk voor een maatschappelijke organisatie.
 • Sportverenigingen en kerkelijke organisaties tellen de meeste vrijwilligers en vrijwilligers besteden in 2016 gemiddeld 14,5 uur per maand aan vrijwilligerswerk.

Fondsenwerving
 • Fondsenwerving is minder effectief geworden: goede doelenorganisaties bereiken sinds 2001 een steeds kleiner deel van de huishoudens.
 • De geefbereidheid bij fondsenwervingsacties is sterk verminderd.

Vertrouwen en giftaftrek
 • De recente bezuinigingen op subsidies aan culturele instellingen en internationale hulporganisaties hebben vooralsnog niet gezorgd voor hogere giften.
 • Het algemene vertrouwen in goede doelenorganisaties neemt verder af.
 • Er is grote onbekendheid met de regels voor het aftrekken van periodieke giften en het aftrekken van giften aan culturele instellingen.

Bedrijven
 • Bedrijven geven voor ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen, in de vorm van sponsoring en giften.
 • Sport is het belangrijkste doel waaraan bedrijven geld willen spenderen in de vorm van sponsoring en giften. 

 • Meer bedrijven zijn gestart met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), meer bedrijven zijn dat blijven doen en veel bedrijven zijn begonnen met nieuwe MVO-activiteiten.

Vermogensfondsen
 • 72 vermogensfondsen hebben 219 miljoen euro bijgedragen aan maatschappelijke en goede doelen.

Kansspelen
 • Zes landelijke meerjarige kansspelvergunninghouders hebben een verplichting af te dragen aan het goede doel: de Nationale Postcode Loterij, de Bank- Giro Loterij, de VriendenLoterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij), de Samenwerkende Non-profit Loterijen, de Lotto en Sportech. Zij droegen in 2015 een totaalbedrag van 523 miljoen euro af aan maatschappelijke en goede doelen.
 • Dat is een stijging ten opzichte van 2013, toen het totaalbedrag 494 miljoen euro was.
 • Met name de afdrachten aan goede doelen van de Nationale Postcode Loterij zijn gestegen.
 • De sectoren internationale hulp en milieu, natuurbehoud en dierenbescherming kunnen ook in 2015 op het meeste geld rekenen van de loterijen.
 
►Wilt u het volledige onderzoek, alle tabellen, grafieken en analyses lezen, bestel dan hier het boek Geven in Nederland.
 
gerelateerde items