Nieuw: het Corporate Foundations Forum

2 januari 2020, 00:00
Nieuw: het Corporate Foundations Forum
Nieuw: het Corporate Foundations Forum
Het Corporate Foundations Forum (CFF) is een nieuw ledennetwerk dat zich richt op Nederlandse bedrijfsfondsen en op bedrijven die filantropische activiteiten ontplooien. De oprichting van het CFF is de volgende stap in de professionalisering in Nederland van het relatief nieuwe en groeiende fenomeen corporate foundations. Het uiteindelijke doel: corporate foundations in Nederland laten groeien.   
 
De steeds grotere focus bij bedrijven op mvo- of mbo-beleid is een maatschappelijk uiterst relevante ontwikkeling. Binnen grote bedrijven wordt er steeds vaker beleid gemaakt op het geefgedrag en worden daar mensen voor verantwoordelijk gemaakt. Soms is dat één persoon, soms zijn dat afdelingen of corporate foundations. 
 
Centraal platform voor kennisdeling
Er zijn hierdoor grote verschillen in professionaliteit en ook in motieven: van instrumentele (marketing)overwegingen, tot marktvraag tot intrinsiek citizenship. De middelen zijn ook divers: van giften, tot hybride vormen van sponsoring en werknemersvrijwilligerswerk. Bij alle diversiteit, maken de unieke eigenschappen van bedrijfsfondsen – in tegenstelling tot de ‘gewone’ vermogensfondsen - de behoefte aan kennis steeds manifester. En dat is het doel van het nieuwe CFF: het creëren van een centraal platform voor kennisdeling.
 
Meer informatie
Voor informatie over het eerste symposium van het CFF op 6 februari: klik hier.
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief over bedrijfsfilantropie: klik hier.
Lid worden van onze Linkedin-groep? Klik hier.
Lid worden van het Forum? Vul het formulier hieronder in.

AANMELDFORMULIER
Het lidmaatschap kost 600 euro (excl. btw) per jaar, waarvoor steeds twee medewerkers aanwezig kunnen zijn bij de activiteiten.
Aanhef


Voornaam
Achternaam
Organisatie
Functie/rol
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoonnummer
Betalingsverplichting

gerelateerde items