Schuyt bekleedt nieuwe Elisabeth Strouven leerstoel

29 October 2014, 04:00
Schuyt bekleedt nieuwe Elisabeth Strouven leerstoel
Schuyt bekleedt nieuwe Elisabeth Strouven leerstoel
De Stichting Elisabeth Strouven heeft prof. dr. Theo N.M. Schuyt (foto) benoemd tot bijzonder hoogleraar Filantropie en Sociale Innovatie aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Zijn benoeming gaat per 1 november aanstaande in.

Met de installatie van deze leerstoel wil de Stichting Elisabeth Strouven een wetenschappelijk fundament leggen onder het ondersteuningsbeleid van de stichting, in het bijzonder ten aanzien van duurzaamheid en effectiviteit. De leerstoel richt zich ook op de ontwikkeling van een bredere leeromgeving voor filantropische innovaties en samenwerkingen en zal tevens bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw lokaal beleidsmodel, waarin overheden, particulier maatschappelijk initiatief en marktpartijen een rol spelen. Zij voorziet daarmee in een behoefte aan kennis op een terrein dat maatschappelijk steeds belangrijker wordt.
De leerstoel wordt gevestigd in het UM-expertisecentrum en sluit aan op het terrein van onderzoek en onderwijs betreffende sociale innovaties, het zogenoemde Network Social Innovation (NSI).

Hoogleraar Filantropie en Sociale Innovatie
Prof. Dr. Theo Schuyt is verbonden als Hoogleraar Filantropische Studies aan de VU in Amsterdam, de eerste leerstoel op dit gebied in Europa. In 1993 heeft hij het onderzoek ‘Geven in Nederland’ gestart. Hij is voorzitter van het ‘European  Research Network on Philanthropy’ (ERNOP) en bestuurslid van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Daarnaast is hij adviseur van de lokale gemeenschapsfondsen in Amstelveen en Maastricht, voorzitter van de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE) en lid van de Raad van Advies van de Kansspelautoriteit.

Stichting Elisabeth Strouven
De Stichting Elisabeth Strouven is een vermogensfonds, opgericht door het toenmalige Burgerlijk Armbestuur van Maastricht. In 2005 heeft het Burgerlijk Armbestuur afstand gedaan van de eeuwenoude naam. De naam veranderde in Vivre en per 1 januari 2014 in Envida. Hoewel de Stichting Elisabeth Strouven en de Stichting Envida twee autonome rechtspersonen zijn, bestaat nog altijd een verwevenheid tussen beide stichtingen. De projecten anno 2014 bestrijken een breed terrein op sociaal- maatschappelijk en cultureel gebied.  Uit het rendement van haar vermogen worden een zestal subsidieprogramma’s gefinancierd, die zijn bedoeld voor organisaties en instellingen in de sociaal- maatschappelijke en culturele sector. Ook wordt meegewerkt aan initiatieven die het cultureel erfgoed in stand houden.
gerelateerde items