'Het Impactpad' is een veelbelovende start

19 juli 2018, 06:01
'Het Impactpad' is een veelbelovende start
'Het Impactpad' is een veelbelovende start
Met enige regelmaat verschijnen er boeken en handleidingen over impactmeten. Zo was het afgelopen maand de beurt aan Avance Impact, Social Enterprise NL en Impact Centre Erasmus om hun bijdrage te lanceren: Het Impactpad. Het is een soort interactieve gids door het land van impactmeten: een pdf die je kunt downloaden. 
Dan denk je al gauw dat het een tekst is die je kunt/moet uitprinten. Een digitaal boek dus. Doe dat vooral niet: dan heb je zo weer honderdzestig pagina’s tekst waar je niet doorheen komt! Gelukkig is dat ook niet de bedoeling. Als je er goed naar kijkt is het een overzicht van diverse stappen in het impactmeetproces en rondom verschillende thema’s, waarbij jezelf kunt inschatten waar je staat en vanaf dat punt je eigen route (‘pad’) door het proces kunt maken. Min of meer interactief.

Het Impactpad is gemaakt op verzoek van een aantal ministeries, om tegemoet te komen aan de uitkomst van het SER Advies over sociaal ondernemen. Eén van die uitkomsten was, dat ondernemers ondersteund zouden moeten worden bij het in kaart brengen van hun impact. ‘Maar een overzicht van methodes en tools is al vaker gemaakt’, zegt Edith Kroese van Avance. Dus werd er binnen de mogelijkheden van de opdracht gezocht naar een vorm, die (vooral startende) ondernemers in het sociaal domein, daadwerkelijk zou kunnen ondersteunen. Zonder meteen een ‘database’ te worden, of tool, waar je alleen maar in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken. Je moet vooral gestimuleerd worden tot het overdenken van dat, wat jij nu echt verandert of bijdraagt aan een betere wereld. De focus ligt op de beschrijving van de Theory of Change, op het onderbouwen van wat je doet.

Het pad is opgedeeld in een aantal niveaus, en bij elk niveau kun je kiezen uit een aantal thema’s: arbeidsparticipatie, circulaire economie en duurzame waardeketens. Het aantal thema’s is nog relatief beperkt en een uitbreiding met meerdere thema’s behoort volgens de makers zeker tot de mogelijkheden. 

Ik kan hier natuurlijk alles gaan beschrijven, maar beter is natuurlijk zelf even kijken (en downloaden): www.impactpad.nl. Het is open source en gratis!
De ambitie van de makers was niet een ‘one shop oplossing, tool of format’ te produceren. De nadruk ligt op impact meten als groeipad waarbij elke ondernemer wordt uitgenodigd zijn/haar volgende stap te zetten in impactmeten. Daarmee is het ook meer een opstartinstrument, dan een echt impact of effectmetingsinstrument. Heel vernieuwend is het allemaal ook niet. Voor de gevorderde impactspecialist is het niet veel meer dan ‘leuk en aardig’. Voor de startende (sociaal) ondernemer een goede eerste stap. De vernieuwing ten opzichte van andere guidelines zit met name in de thematische verdieping, selectie van belangrijkste effecten, en de mogelijkheid tot standaardisatie van de opgenomen indicatoren.

De meeste waarde van Het Impactpad zit volgens mij misschien nog wel in haar potentie: de potentie om het verder uit te bouwen: met meerdere thema’s en met een verdere ondersteuning bij het uitwerken van de effectmeting. Dan is de gekozen vorm van een soort interactieve pdf handig, maar niet ideaal. Een interactieve website zou wellicht handiger zijn geweest; maar dat bleek binnen het budget van het ministerie niet mogelijk. Wie weet zijn er nog investeerders voor Het Impactpad 2.0?
Kortom: een goede, veelbelovende start van het pad op weg naar impact. Maar nog zeker niet af en voor uitbreiding en aanvulling vatbaar. Sterker: dat is misschien wel voorwaardelijk.
gerelateerde items