Manifest over ‘de onmisbaarheid van filantropie’ op 12 april

21 maart 2017, 16:00
De sector wil nieuw gekozen parlementariërs laten kennismaken met filantropie en het belang van het private initiatief benadrukken middels een ‘manifest’. Dat gebeurt tijdens een symposium en politiek café op woensdag 12 april in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Het manifest is ondertekend door een brede coalitie uit de sector en is een initiatief van Goede Doelen Nederland in samenwerking met Nederland Filantropieland, NOV, FIN en CIO.

Tijdens het symposium is er een discussie over het manifest met Tweede Kamerleden en deskundigen, onderwie Ella Vogelaar  (voorzitter van vrijwilligerskoepel NOV), Ryclef Rienstra (Van den Ende Foundation), Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (Spieren voor Spieren) en Marnix van Rij (Eerste Kamerlid). 

Filantropie onmisbaar voor de samenleving

Het manifest benadrukt dat miljoenen burgers en vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor maatschappelijke doelen: als vrijwilliger, als gever of als lid van een vereniging of kerk. Via goede doelen of andere charitatieve fondsen, of door mee te spelen in een goededoelenloterij. Ons land en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet en steun van al deze burgers, zo menen de opstellers. Particuliere initiatieven voor de goede zaak zorgen bovendien voor maatschappelijke binding en zingeving. ‘Kortom, filantropie is onmisbaar in onze samenleving’, krijgen de parlementariërs straks te horen. Naast deze boodschap van het manifest staat tevens een vijftal aanbevelingen aan de Tweede Kamerleden en het nieuwe kabinet.

Ondertekenaars van het manifest

Goede Doelen Nederland (Brancheorganisatie van erkende goede doelen), FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), Nederland Filantropieland (Platform voor organisaties en professionals in de filantropie), NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Partos (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking), Goede Doelen Platform (belangenbehartiger van beneficianten van de goededoelenloterijen), Partin (Brancheorganistie voor particulier initiatief), Faculteit Filantropische studies VU Amsterdam

♦Belangstellenden kunnen zich inschrijven via deze link.
 
 
 
gerelateerde items