Toon alles (2)

Wetenschap dichterbij: ruim baan voor jonge, bevlogen studenten!

7 juni 2018, 06:00
Lucas Meijs: naast het eigen onderzoek is een belangrijk deel van mijn werk gewoon onderwijs geven aan jonge bevlogen mensen.
 
 
Lucas Meijs: naast het eigen onderzoek is een belangrijk deel van mijn werk gewoon onderwijs geven aan jonge bevlogen mensen.
 
 
In onze serie 'De wetenschap komt naar u' toe leest u vandaag de zevende bijdrage, geschreven door Lucas Meijs. De hoogleraar ‘strategische filantropie en vrijwilligerswerk’ aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit ziet zijn nieuwe lichting studenten ieder jaar weer als een cadeautje en geniet ervan ze warm te maken voor de filantropiesector. En omdat het onderzoek van deze studenten zonder zware publicatiedwang veel dichter bij de praktijk staat, leveren hun scripties verrassende inzichten op. Inzichten die regelmatig op De Dikke Blauwe worden gepubliceerd en gedeeld. 
 
►Lees artikel 1: Startartikel van de initiatiefnemers Pamala Wiepking, Lonneke Roza, Karen Maas, Theo Schuyt en René Bekkers
►Lees artikel 2: Science for more generous societies, van Pamala Wiepking
►Lees artikel 3: Bedrijfsfondsen: match wetenschap en praktijk via kennisplatform, van Lonneke Roza
►Lees artikel 4: Tweewegverkeer: Science With And For Society, van Theo Schuyt
►Lees artikel 5: Van output-denken naar impactsturing, van Karen Maas
►Lees artikel 6: Onderzoek met impact voor academie én de praktijk, van René Bekkers en Pamala Wiepking
 
Net zoals mijn zeer gewaarde collega’s en vrienden die mij voorafgingen in deze reeks voel ik mij een bevoorrecht mens. Als hoogleraar ‘strategische filantropie en vrijwilligerswerk’ aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit kom ik voortdurend in aanraking met vrijwilligers en beroepskrachten die hun werk met heel veel plezier en passie doen. Uniek voor mijn context van een business school doen ze dat tegen een normale of zelfs extreem minieme geldelijke beloning. En veel van ‘mijn’ organisaties zitten in unieke panden op toffe locaties. Maar de slagroom op de taart is toch dat een onafhankelijke hoogleraar de mogelijkheid en opdracht heeft tot ‘speaking thruth to power’en dat past helemaal bij mij. Soms werkt dat verfrissend voor mensen die volgens Dianna Leatte kenmerken zijn als ‘never had a bad lunch, never had a real conversation’.
 
Maar naast het eigen onderzoek is een belangrijk deel van mijn werk gewoon onderwijs geven aan jonge bevlogen mensen. Eerlijk is eerlijk, de studenten die kiezen voor het bachelor keuzevak ‘consulting to community organizations’, het master keuzevak ‘management of NGO’s’ of een afstudeertraject met mij als coach zijn een geweldige subgroep van de op zich al leuke RSM-studenten. Ze zijn maatschappelijk bewogen en willen een positieve impact creëren in de wereld via NGO’s of het bedrijfsleven. Dankzij de stevige selectie aan de poort zijn ze echt heel erg slim, kunnen keihard werken en zijn, als je de juiste woorden zegt, te motiveren tot twee stappen extra. En ja, ze zijn zo leuk optimistisch, u mag het naïef noemen, maar ieder jaar is het een cadeautje om weer een nieuwe lichting te hebben.
 
In deze drie vakken doen studenten onderzoek ten behoeve van de civil society. Dat onderzoek doen ze zoveel mogelijk met echte ‘levende’ vraagstukken omdat ik geloof in de kracht van leren door te ervaren, door er middenin te staan, door ‘involved learning’. Het bachelor keuzevak is het langst lopende ‘service learning’ vak in Nederland met jaarlijks tussen de 25 en 30 deelnemers. In dit geval is de learning gericht op non-profit / sociaal ondernemerschap en consultancy. De service is een consultancyrapport voor een concreet managementprobleem voor een lokale organisatie. Bij de master elective NGO management, dit jaar met het maximale aantal studenten van 50, schrijven de studenten een policy paper dat zich richt op een breder gebruik. De scripties zijn primair gericht op het vullen van een theoretisch ‘gat’ met consequenties voor de praktijk die vooral u zelf zal moeten trekken. In dit academisch jaar zijn dat er pakweg vijftien die zich echt richten op De Dikke Blauwe topics. Ik denk dat wij als wetenschappers rondom filantropie, civil society, vrijwilligerswerk, impact en maatschappelijk betrokken ondernemen op de lange termijn waarde maken door ons eigen onderzoek. Op korte termijn maken we denk ik meer waarde door de activiteiten die we samen met onze studenten doen. Ten eerste omdat we er gewoon veel opleiden en hopelijk, zeker aan de business school, warm maken voor onze geweldige sector. Ten tweede omdat het studenten onderzoek, door het ontbreken van de zware academische publicatiedwang, veel dichter bij de praktijk kan staan en dus directer toepasbaar is, Ten derde natuurkijk ook omdat de vele verhalen van studenten ten mij gewoon verankeren in de praktijk.
 
Zoals lezers van De Dikke Blauwe weten moedigen wij onze scriptanten aan om hun werk via De Dikke Blauwe aan u allen beschikbaar te stellen. Gezien de downloadcijfers die de duizend nu bijna gepasseerd hebben, maakt u daar gretig gebruik van. Heel veel dank daarvoor! U zou mij een groot plezier doen door de studenten iets van een reactie te geven rechtstreeks, via DDB of LinkedIn. Dat soort impact van een scriptie verspreidt zich als lopend vuur naar de volgende lichting studenten en werkt enorm stimulerend naar hun toe om ook een scriptie over een dergelijk onderwerp te schrijven.
 
Daarmee mijn laatste zinnen die zowel een groot dankwoord als een verstopte oproep zijn. Allereerst namens mijzelf en ‘mijn’ studenten wil ik iedereen en alle organisaties die zo bereidwillig zijn om onderwerp van studie te zijn echt heel erg bedanken. Doordat jullie enquêtes invullen, je laten interviewen en meedoen aan cases, studeren mijn studenten af met leuke scripties en komen we allemaal verder. Ik denk dat de oproep hiermee wel helder is, blijf dit alstublieft vooral doen!

►Bekijk het overzicht van scripties en dissertatie op De Dikke Blauwe-website: klik hier
gerelateerde items