'Het wordt voor grote gevers belangrijker samen te werken'

24 september 2019, 15:00
Jamy Goewie
Jamy Goewie
Pieter Stemerding schreef vorige week dat de filantropiesector wordt dichtgetimmerd. Omdat plannen en rapportages over bereikte resultaten steeds vaker als voorwaarde voor ondersteuning worden zien, wordt in de sector in toenemende mate gezocht naar tools waarmee aan deze eisen kan worden voldaan. Een volgens Stemdering positieve ontwikkeling, maar met een onbedoeld bijeffect: er zijn steeds minder fondsen die ‘vrije’ middelen hebben om op een ondernemende en vernieuwende manier aan maatschappelijke vraagstukken bij te dragen en risicokapitaal beschikbaar stellen aan sociaal ondernemers. Stemerding meent een cultuurverandering nodig is, waar organisaties als EVPA en de FIN een belangrijke rol in kunnen spelen. Jamy Goewie, Community and Network Director van de European Venture Philanthropy Association (EVPA), reageert.
 
Reageren? Mail ons, of reageer via TwitterFacebook of Linkedin.
 
Ook een bijdrage schrijven voor De Dikke Blauwe Klik dan hier.
 
Goewie: ‘Een interessant stuk van Pieter Stemerding. In grote lijnen herken ik wat hij zegt: er is nog steeds veel filantropisch geld beschikbaar. Gelukkig wel, dit is namelijk een onmisbare vorm (en soms de enige vorm) van financieren van lastige sociale vraagstukken. Op Europees niveau zien we echter wel dat fondsen zich steeds ondernemender gaan gedragen. Meer lange termijn ‘core’ funding van de organisatie, niet meer op basis van projecten. Stichting Doen en Oranje Fonds hier in Nederland, Koning Boudewijn Foundation in België, Inspire in Schotland, Rank Foundation in het Verenigd Koninkrijk en France Active in Frankrijk, zijn hier voorbeelden van.’
 
‘Binnen de EVPA community van impact fondsen en foundations zien we dat er doorgaans actief wordt samengewerkt tussen foundations en investeringsfondsen; dat er zelfs concurrentie ontstaat tussen de twee, omdat ook foundations meer kijken naar outcome en impact in plaats van alleen naar projectvoorstellen in logical frameworks. Fondsen zijn belangrijke aanjagers van grootschalige sociale impact. Binnen EVPA onderscheiden we grofweg investeerders voor impact en investeerders met impact. De eerste groep is actief op zoek naar innovatie, neemt grote risico’s met investeren of doneren en stelt het behalen van impact vóór het behalen van financieel rendement. Daarnaast zijn er de investeerders met impact, deze partijen zijn relevant in de schalingsfase: zij investeren grotere bedragen, maar verwachten wel een minimale financiële return.’

‘Het zal inderdaad steeds relevanter worden voor het Nederlandse brede spectrum van gevers (filantropen, fondsen, impact investeerders) om samen te werken en actief te onderzoeken welke waarde eenieder kan toevoegen om tot maximale sociale impact te komen. Niet samenwerken met elkaar is simpelweg geen optie meer. Daar zijn de problemen (klimaat!) veel te groot voor inmiddels. Voor iedereen die hierover eens stevig wil debatteren, raad ik aan om naar onze conferentie in Den Haag te komen. Kaartjes zijn voor DDB-lezers met korting verkrijgbaar: klik hier.
 
 
gerelateerde items