Toon alles (1)

4. Het S-woord blijft
Voorlopig in elk jaaroverzicht deze goldie oldie, want dat ding blijft als kauwgom onder de schoenen van de goede doelenbranche plakken. Struisvogelpolitiek en NIMBY (not in my backyard) helpen ook niet. De strijkstok is een containerbegrip: het vat alle onbegrip van donateurs samen in één grote kluwen van ongenoegen. Feiten en fictie - voor een deel gevoed door jarenlange roze wolkmarketing van goede doelen zelf - lopen onbekommerd door elkaar en maken het ontwarren gecompliceerd. Het sentiment dat er geefgeld blijft steken in reserves of salarissen is te voet gekomen en zal zeker niet te paard weer weggaan zolang het probleem niet ook collectief geadresseerd wordt. Er is dringend behoefte aan een voorlichtingscampagne over de basics: wat mag je als donateur wel en niet verwachten van een goed doel?
Maar wie neemt de verantwoordelijkheid voor zo'n collectieve reality check? In het nog immer verzuilde Land van Goed Doen is het god voor ons allen en ieder voor zich. Koepel Goede Doelen Nederland, met de rijkste goede doelen in haar achterban, preekt vooralsnog voor eigen parochie. Nederland Filantropieland (voorheen Instituut Fondsenwerving) zou in haar jeugdige Sturm und Drang die ambitie kunnen ontwikkelen, maar is nog even druk bezig haar nieuwe bestaansrecht te bewijzen. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie dan? Daar is dit dossier voor de helft van de leden niet of nauwelijks relevant. Misschien dat de beste kaarten liggen bij het CBF, dat van de overheid centjes krijgt om de Erkenningsregeling in 2017 brede bekendheid te geven. Als de goede doelen dat budget aanvullen, komen we een heel eind. Is zo'n publiekscampagne een panacee? Natuurlijk niet. Het gaat om communiceren over alle fronten: collectief én individueel. En om naming & shaming van cowboys die telkens weer komen met hun afgezaagde 'bij ons blijft niets aan de strijkstok hangen-retoriek'. Wij blijven het ook in 2017 herhalen: voordat hij u breekt, breek zelf die strijkstok. Doe het 's samen.
 
5. Governance mag best een onsje minder zijn
Op 8 december werd de herziene Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven gepubliceerd. Mooi, maar hoe zit 't eigenlijk in Het Land van Goed Doen? Over onze sector dreigt namelijk een steeds verstikkender deken van regels en toezicht te vallen. Maatschappelijk doorademen wordt zo steeds moeilijker. Wij braken daarom al eerder een lans voor een De Dikke Blauwe Code, die korte metten maakt met al die onnodige governance-regeltjes waarvan vooral de toezichtsindustrie volop profiteert: een petrischaal voor ongelooflijk veel consulting, dikke documenten en lijvige rapporten. Maar vooral ook een bron van gemiste kansen voor open doel. Namelijk om bestaande wetten, regels en instanties simpelweg een iets beter gedefinieerde taak mee te geven, zodat zij binnen hun palet van taken en verantwoordelijkheden nog jaren goed uit de voeten kunnen.
Even een paar krenten uit onze pap, die bestaat uit een 6-puntenplan:
I. Focus:
Wees zacht op de doelen, hard op de onderliggende financiële doelstellingen.
II. Risicobeheer:
Maak risicobeheersing van de organisatie integraal onderdeel van de collegiale bestuurlijke verantwoordelijkheid.
III. Toezicht & Verantwoordelijkheid:
Laten we in vredesnaam 'toezichthouders op de toezichthouders op het bestuur' voorkomen. Maar het vrijblijvende mag er wel af: u zit vanwege uw professionele capaciteiten ook in dit bestuur, act like it.
IV. Relevantie:
Als uw doelstellingen maatschappelijk uitgerangeerd blijken te zijn, is opgaan in een andere organisatie of ophouden te bestaan soms ook een goede vervolgstap.
V. Informatie:
Uw website is als een commercieel medewerker en kan dus ook als zodanig ingezet worden. Het publiceren van de cijfers voor het grote publiek is nu juist de minder relevante informatie. 
VI. Efficiëntie:
Maak uw organisatie zo klein als mogelijk voor maximale besteding van gelden aan de onderliggende doelen. Stap af van percentages overheadkosten die de laatste jaren eigenlijk vooral geleid hebben tot creativiteit in de wijze waarop jaarverslagen worden opgesteld.
Ons hele voorstel lezen? Klik hier.
gerelateerde items