Toon alles (2)

Giftenaftrek is Chefsache

31 augustus 2016, 18:00
Giftenaftrek is Chefsache
Giftenaftrek is Chefsache
Nu de verkiezingsstrijd zijn schaduw nadrukkelijk vooruitwerpt, is het grote lobbycircus weer op volle toeren gekomen om de verkiezingsprogramma's zoveel mogelijk te beïnvloeden. Ook de Samenwerkende Brancheorganisaties is volop bezig de politici te wijzen op de belangen van filantropie en goede doelen. Daartoe behoort al geruime tijd de giftenaftrek, die ze op het ministerie van Financiën nog liever vandaag dan morgen de nek omdraaien.
 
Deze zomer was het weer eens zover: een interdepartementaal clubje ambtenaren - hoofdzakelijk MinFinners - adviseert de huidige giftenaftrekregeling af te schaffen. Daarmee wordt een eerder advies hiertoe door de Commissie Van Dijkhuizen klakkeloos overgenomen. Dat getuigt opnieuw van een kortetermijnvisie waarin het budgettair overheidsbelang veel zwaarder lijkt te wegen dan de belangen van de maatschappij als geheel: namelijk een gunstig fiscaal klimaat voor maatschappelijke vrijgevigheid.
 
Als wij SBF een strategisch adviesje mogen geven, is het dit: dit dossier hoort ten principale niet thuis op het ministerie van Dijsselbloem en Wiebes. Dit is Chefsache, zoals de Duitsers het zo mooi aanduiden: een kabinetsbreed onderwerp voor de MP. Waarom? We citeren graag onze vakhoofdredacteur Tax&Law mr. dr. Ineke Koele:
 
'Het is geen toeval dat in alle westerse democratieën maatschappelijke vrijgevigheid buiten het fiscale domein wordt gehouden (dat wil zeggen: aftrekbaar van belastbaar inkomen en vrijgesteld van schenk- en erfbelasting). Het is geen toeval omdat er beginselen aan ten grondslag liggen, die te categoriseren zijn tot de politieke filosofie en sociologie. Die beginselen worden internationaal geduid onder de term ‘pluralism’, het pluralisme ofwel de verscheidenheid van de westerse maatschappij is de waarde die wordt toegekend aan het privaat initiatief op maatschappelijk terrein. Wat strakker geformuleerd: de overheid heeft niet het monopolie op het ‘algemeen nut’ en privaat georganiseerd ‘algemeen nut’ dient op gelijke wijze te worden behandeld als de overheid. De overheid betaalt toch ook geen belasting? Dat betekent dat algemeen nut beogende organisaties (ANBI’s) vrijgesteld dienen te zijn van belastingdruk en dat maatschappelijke vrijgevigheid binnen de normen die de fiscale wetgever daaraan stelt, gedefiscaliseerd dient te zijn.'
 
Zolang er wordt gesoebat met beleidsmakers op vakministerieel niveau of met Kamerleden die 'Financiën' in hun portefeuille hebben, komt de discussie niet voorbij de Excelletjes. Wat we nodig hebben: een discussie over maatschappelijke vrijgevigheid binnen het kader van een pluralistische democratie. Die heeft een prijs die niet met een zakjapanner te bepalen is: it's a different ballgame.
 
In de nieuwe jaargids De Dikke Blauwe3 - die eind september verschijnt - publiceren wij een nieuw artikel van Ineke Koele, waarin deze materie nog eens haarfijn uit de doeken wordt gedaan. Als het onze sector helpt, willen we dat betoog graag onder embargo ter beschikking stellen van SBF. U weet ons te vinden.
gerelateerde items