Giftenaftrek weg? Dan een deel van de grote gevers ook!

8 november 2016, 12:00
Afschaffing of verlaging van de giftenaftrek leidt tot een afname van donaties van grote schenkers aan goede doelen. Deze conclusie volgt uit recent onderzoek van Maastricht University in opdracht van ABN AMRO MeesPierson onder haar zeer vermogende klanten. Vier op de tien vermogenden bij deze bank maakt gebruik van de giftenaftrek. Als deze (gedeeltelijk) zou worden afgeschaft, geeft veertig procent van deze groep aan hun donaties aan goede doelen te verlagen. Recent VU-onderzoek onder een bredere groep vermogenden komt tot vergelijkbare cijfers.

Kunst en cultuur het haasje

Aftrek van periodieke giften is onbeperkt en gewone (jaarlijkse) giften zijn aftrekbaar voor zover ze meer dan 1% en minder dan 10% van het verzamelinkomen (veelal: bruto inkomen - hypotheekaftrek + 4% box 3 vermogen) bedragen.
Vooral kunst en cultuur zouden volgens het onderzoek door reductie of afschaffing van de giftenaftrek geraakt worden, waarvoor nu een aftrekpost geldt van 125 procent (i.t.t. 100 procent voor andere goede doelen). Voor alle giften geldt een maximum belastingvermindering van 52%. Ook de giften aan religieuze instellingen komen bij vermindering of afschaffing van de aftrek sterk onder druk te staan.

Representativiteit

De cijfers komen uit een tweede onderzoek dat private banker ABN AMRO Mees Pierson onder haar zeer vermogende klanten liet uitvoeren door Maastricht University. In 2014 gebeurde dat ook al. Toen ontstond discussie over de representativiteit van de uitkomsten, maar daar kan nu geen misverstand over bestaan: de steekproef is ten minste representatief voor de clientèle van de bank, niet voor 'de' zeer vermogende Nederlanders. ABN AMRO MeesPierson accepteert klanten met een vrij beschikbaar vermogen vanaf een half miljoen euro.

Profiel zeer vermogenden

Het onderzoek 'De Geefondernemer', dat vorige week werd gepresenteerd, is gebaseerd op de respons van 690 vermogenden op een onder bijna vijfduizend private banking-relaties uitgezette enquête. Profielkenmerken van de respondenten in deze steekproef: 63 procent man en 37 procent vrouw, 89 procent ouder dan vijftig jaar (waarvan 43 procent gepensioneerd) en zeven op de tien heeft een WO- of HBO-opleiding. Het gemiddeld vermogen van de respondenten is ongeveer drie miljoen euro.

Giftenaftrek telt

Er zijn grote verschillen in de donaties van relaties die gebruikmaken van giftenaftrek en zij die dit niet doen, constateren de onderzoekers. De relaties die wel gebruik maken van de giftenaftrek schonken gemiddeld 13.729 euro in 2015 tegenover 3.973 euro voor relaties die geen gebruik maken van de giftenaftrek. Met name voor schenkingen aan religieuze organisaties is er een groot verschil tussen relaties die wel en geen giftenaftrek gebruiken. Vermogende particulieren die dit wel doen, schonken gemiddeld 1.354 euro aan religieuze organisaties, vergeleken met 127 euro voor relaties die geen giftenaftrek gebruiken. Ook voor schenkingen aan onderwijs en onderzoek zijn er grote verschillen in dit onderzoek: 1.196 euro (wel aftrek) tegenover 94 euro (geen aftrek)! Voor kunst en cultuur is dit verschil ook groot: 2.690 tegenover 204 euro.
 
gerelateerde items