Ondertussen bij GDN: die vermaledijde 25%...

17 oktober 2017, 11:00
Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt, vindt DDB-columnist Henk van Stokkom
Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt, vindt DDB-columnist Henk van Stokkom
Er is meningsverschil binnen koepel Goede Doelen Nederland en inmiddels een flink meningsverschil wel te verstaan. Er is een behoorlijke groep, vooral gezondheidsfondsen, die de navolgende passage op de website van Goede Doelen Nederland niet meer kan luchten of zien:
 
Verhouding kosten en opbrengsten fondsenwerving  
Bij de keuze van een wervingsinstrument om nieuwe donateurs te werven is het van belang dat de totale opbrengst van inzet van zo’n instrument zich op een verantwoorde wijze verhoudt tot de kosten ervan. Tegenover de inkomsten uit eigen fondsenwerving staan de kosten van eigen fondsenwerving. Deze kosten moeten volgens de regels, waar het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) goede doelen op toetst, in redelijke verhouding staan tot de opbrengsten uit fondsenwerving. Voor de grote goededoelenorganisties wordt hierbij een plafond aangehouden van 25%. Dit houdt in dat de totale kosten van fondsenwerving gemiddeld over een periode van drie jaar niet meer dan 25% mag bedragen van de totalen opbrengsten uit fondsenwerving.  

 
Het gaat om die 25%. Die vermaledijde 25%.  Al sinds mensenheugenis een doorn in het oog van veel fondsenwervers.  In de discussie over salarissen en kosten fondsenwerving wordt met regelmaat Dan Pallotta van stal gehaald. De laatste jaren vaak met het artikel  Sacrifice is overrated. Dat verhaal is een typisch Amerikaans verhaal waar nogal wat op af te dingen valt zoals al eerder hier beschreven.
 
Dat percentage van 25%, als toegepast door het CBF, is discutabel.  En de norm als zodanig ook. Maar het voorstel om die norm af te gaan schaffen middels een voorstel aan de Commissie Normstelling, zoals Goede Doelen Nederland tijdens de ALV van afgelopen week deed met zo’n 2/3 van de stemmen, is natuurlijk niet erg constructief.Want wat heeft Goede Doelen Nederland als alternatief op tafel gelegd ?
 
Nog niets.
 
Nou is er gesproken over rapporteren vanuit impact en/of allerlei andere kengetallen, maar dat gaat nog wel even duren voordat daar iets redelijks over afgesproken kan worden, als dat al gaat lukken….. En ondertussen dan maar de huidige norm gewoon afschaffen ?
Zeer onverstandig.
 
Door deze discussie zal een aantal grotere organisaties binnen Goede Doelen Nederland zich vast gaan afvragen of ze nog wel bij deze club wil blijven horen…..  Ondertussen gaan de grotere geldgevers verder met het zoeken naar nieuwe wegen om geld te geven met minder schakels, tussenstations en oude manieren van verslaglegging die te veel tijd en geld kosten.
 
⇒Volgende week (26 oktober) verschijnt er i.v.m. een kort herfstreces geen DDB Journaal. Wel zijn er DDB Daily's: nieuwsoverzichten die dagelijks rond 12.00 uur verschijnen. Wilt u voortaan ook DDB Daily in uw mailbox ontvangen? Meld u aan voor een kosteloos abonnement: klik hier.
gerelateerde items