Validatiestelsel komt op stoom: fondsenwervers eerst

10 september 2015, 04:00
Validatiestelsel komt op stoom: fondsenwervers eerst
Validatiestelsel komt op stoom: fondsenwervers eerst
Vanaf deze week houden wij u - o.a. door interviews met belanghebbenden - regelmatig op de hoogte van de inrichting van het nieuwe ‘Validatiestelsel’. Met dit containerbegrip wordt bedoeld: één gedragscode, één (gedifferentieerde) erkenningsregeling en één centraal informatiepunt. Sector (vertegenwoordigd door suprakoepel SBF) en overheid hebben in het kader van het convenant ‘Ruimte voor geven’ hierover afspraken gemaakt. De sector moet zelf toezicht organiseren en de normen aandragen voor een ‘erkenningsregeling’ die vervolgens door de overheid ‘algemeen verbindend’ zal worden verklaard. Het ‘fondsenwervende deel’ binnen de sector (waaronder achterban VFI en IF) is vanuit het publieksvertrouwen drager van het nieuwe stelsel en bijt het spits af met het vaststellen van gedifferentieerde normen voor een erkenningsregeling. Het streven is om dit deel gereed te hebben op 1 januari 2016.

>CBF/VFI/IF organiseren dialoogsessies over normen erkenningsregeling. Lees verder>>>

>De uitgangspunten voor de nieuwe normen op een rij. Lees verder>>>

>Hoe ziet het voorstel voor de nieuwe normen er concreet uit? Lees verder>>>
gerelateerde items