CBF/VFI/IF organiseren dialoogsessies over normen erkenningsregeling

10 september 2015, 04:00
De huidige dialoogsessies, onder auspiciën van CBF, VFI en IF samen, vinden plaats in de afrondende fase voor wat betreft de normen van een ‘erkenningsregeling’.
De huidige dialoogsessies, onder auspiciën van CBF, VFI en IF samen, vinden plaats in de afrondende fase voor wat betreft de normen van een ‘erkenningsregeling’.
Centraal Bureau Fondsenwerving, VFI en IF houden deze week een vijftal dialoogsessies met bestuurders van allerlei verschillende soorten (deels) fondsenwervende organisaties over de nieuwe normen voor toezicht. De sessies zijn gericht op vier categorieën instellingen, die binnen het nieuwe, gedifferentieerde normenstelsel worden onderscheiden, o.a. op basis van omvang en inkomsten. De deelnemers kunnen over het voorstel voor de nieuwe normen vragen stellen en zullen zelf ook worden bevraagd. Binnenkort volgen nog een ‘expert-sessie’ en een ‘open sessie’.

Zomersessie 2014
Centraal Bureau Fondsenwerving, de toezichthouder binnen het nieuwe validatiestelsel voor organisaties die voor hun inkomsten mede of deels afhankelijk zijn van publieksdonaties, organiseerde in de zomer van 2014 reeds een eerste ronde informerende sessies, waarin de toenmalige stand van zaken rond stelsel, normen, toezicht en financiering werd geschetst. Mede op basis van die sectorraadpleging leverde het CBF vorig jaar een substantiële bijdrage aan de gedachtenvorming rond een nieuw toezichtsstelsel in de vorm van het rapport ‘Toekomst Toezicht Filantropie’*.

Vier typen instellingen
De huidige dialoogsessies, onder auspiciën van CBF, VFI en IF samen,  vinden plaats in de afrondende fase voor wat betreft de normen van een ‘erkenningsregeling’. Deze normen zijn gedifferentieerd en gericht op vier typen instellingen, rekening houdend met onder andere omvang en inkomsten. Deze differentiatie houdt in dat er voor de verschillende categorieën verschillende normen worden gehanteerd. Hoe groter en professioneler een instelling, hoe zwaarder de eisen.
Het doel van de dialoogsessies is om bestuurders op de hoogte te brengen van de hoofdlijnen, input te krijgen op de uitwerking van normen en toezicht, duidelijkheid te geven over het vervolg en over de betekenis voor hun organisatie. De organisatoren: ‘We willen graag weten wat u vindt van het stelsel in wording: wat moet anders, beter? Erkenning: wat, waarom en hoe?’

Actief en passief toezicht
In de sessies wordt verder ingegaan op het proces en de toegevoegde waarde van het nieuwe toezicht: actief toezicht (het toezicht op de erkende organisaties), passief toezicht (het toezicht op niet-erkende organisaties), kennis en voorlichting, en reflectie.  Ook financieringsaspecten komen aan bod: hoe wordt het validatiestelsel gefinancierd en wat gaat het toezicht straks kosten? De organisatoren geven informatie over de voorgestelde bijdrage van deelnemende organisaties en de overgangsregeling voor bestaande keurmerkhouders.

Meervoudige financiering
De organisatoren verwachten deze week tussen de 32 tot 65 deelnemers per dialoogsessie. Ook komt er binnenkort nog een sessie met deskundigen, vermoedelijk op 16 september. CBF-directeur Dedan Schmidt over de deelnemers: ‘ Het gaat om bestuurders van instellingen die een meervoudig financieringsmodel hebben, met een deel publieksgiften. Deze omschrijving doet meer recht aan de complexiteit van de sector, dan de vaak gehanteerde verdeling naar ‘bloedgroepen’, dat wil zeggen: fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen en kerken.’

>De uitgangspunten voor de nieuwe normen op een rij. Lees verder>>>
>Hoe ziet het voorstel voor de nieuwe normen er concreet uit? Lees verder>>>

* CBF-directeur Dedan Schmidt schreef samen met Suzanne Kooij in de laatste editie van ‘De Dikke Blauwe’ ook het inzichtgevende artikel ‘Spanning tussen regels, innovatie en toezicht: toekomst van de sector filantropie’ (DeDikkeBlauwe.2, pag. 262-273, Lenthe).

 
gerelateerde items