Dossier validatiestelsel: Hoe zien de nieuwe normen er concreet uit?

10 september 2015, 04:00
8 sets normen en 4 categorieen goede doelen
8 sets normen en 4 categorieen goede doelen
 

CBF, VFI en IF houden deze week een vijftal dialoogsessies met bestuurders van allerlei verschillende soorten (deels) fondsenwervende organisaties over de nieuwe normen voor toezicht. Aan welke concrete eisen moeten fondsenwervende instellingen nu voldoen om straks als erkende organisatie in het register te worden opgenomen? Een overzicht van het voorstel voor het gedifferentieerde nieuwe normenstelsel.*

Acht sets van normen
Er zijn acht sets van normen waaraan een organisatie getoetst kan worden:
a) missie/maatschappelijke waarde;
b) middelen;
c) activiteiten/organisatie;
d) resultaten;
e) maatschappelijke impact;
f) governance;
g) verantwoording; en
h) belanghebbenden.

Vier categorieën fondsenwervende instellingen
A.
Organisaties met totale baten minder dan 100.000 euro.

B.
Organisaties met totale baten van minstens 100.000 euro, maar minder dan 500.000 euro.

C.
Organisaties met totale baten van minstens 500.000 euro, maar minder dan 2 miljoen euro.

D.
Organisaties met totale baten van meer dan 2 miljoen euro.

Binnen de verschillende categorieën is een onderscheid gemaakt tussen binair te toetsen 'normen' of ‘eisen’ en ‘bespreekpunten'. Aan de vetgedrukte normen dient een organisatie in elk geval te  voldoen om in aanmerking te komen voor een erkenning, de andere bepalingen zijn bespreekpunten, die zich minder goed laten vaststellen door eenvoudige indicatoren.

Download hieronder een conceptversie van de nieuwe normen.
*Deze informatie is afkomstig uit het document ‘Normen erkenningsregeling’ van CBF, VFI en IF. Het betreft hier nadrukkelijk een conceptversie, die nog besproken moet worden met belanghebbenden, o.a. tijdens dialoogsessies. Het betreft hier dus een voorstel. Aan deze informatie kan geen enkel recht ontleend worden.
gerelateerde items