Nationaal onderzoek opleidingen filantropie

17 januari 2017, 10:00
Guus Kramer: 'Doel is om het cursusaanbod beter af te stemmen op de behoeften van mensen die werkzaam zijn binnen filantropische organisaties.'
Guus Kramer: 'Doel is om het cursusaanbod beter af te stemmen op de behoeften van mensen die werkzaam zijn binnen filantropische organisaties.'
Het Overleg Opleidingen Filantropie, een initiatief van Nederland Filantropieland, is het onderzoek gestart naar de kennisontwikkeling en het aanbod van opleiding op het gebied van filantropie. De organisatie roept medewerkers in de sector op een vragenlijst in te vullen en zo deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst neemt circa twintig minuten in beslag.
 
Het onderzoek heeft tot doel beter zicht te krijgen op:
  • de mate waarin mensen, die actief zijn binnen filantropische organisaties, zich voldoende toegerust achten hun werkzaamheden vakbekwaam te verrichten;
  • welke kennis- en opleidingswensen er leven om de persoonlijke vakbekwaamheid te verhogen;
  • welke strategie organisaties volgen als zij kennis nodig hebben.
 
Breed uitgezet onder achterban
Met de uitkomsten van het onderzoek gaan de verschillende deelnemende brancheverenigingen en opleiders werken aan een kennis- en opleidingsaanbod dat beter aansluit op de gesignaleerde wensen. Onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot personen. Het onderzoek wordt breed uitgezet onder de achterban van de deelnemende brancheverenigingen filantropie en zal worden verspreid via veel gebruikte (social) media binnen de filantropie.
 
Initiatiefnemers
Het initiatief voor het onderzoek komt voort uit het ‘Overleg Opleidingen Filantropie’, waar GDN, NOV, FIN, Windesheim, ECSP en VU aan deelnemen. Het staat onder leiding van Guus Kramer, directeur van de Maatschappelijke Alliantie. Doel is om het cursusaanbod beter af te stemmen op de behoeften van mensen die werkzaam zijn binnen filantropische organisaties. Kramer: ‘Er zijn tienduizenden mensen actief binnen de filantropie. Dagelijks worden nieuwe initiatieven gestart. Mensen stappen in een bestuur, gaan aan de slag als vrijwilliger of als fondsenwerver. Men wil natuurlijk graag dat die inspanning effect sorteert. Daarvoor is kennis nodig. Opleiders kunnen daarin voorzien. Maar hoeveel tijd mensen willen besteden aan het vergaren van kennis en in welke studievorm, weten we eigenlijk niet. Ook weten we niet of ze het huidige aanbod voldoende kennen en of medewerkers voldoende gefaciliteerd worden door de organisatie waar ze voor werken. Vandaar dit onderzoek.’
 
Klik hier om de vragenlijst in te vullen.
 
 ►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
 
gerelateerde items