Sectorbreed behoefteonderzoek naar opleidingen

6 december 2016, 15:01
Een groot aantal brancheorganisaties en kennisinstituten, waaronder Nederland Filantropieland, Goede Doelen Nederland, NOV en VU, start medio december een grootschalig online onderzoek naar de behoefte aan opleiding en kennisontwikkeling in de filantropiesector. De eerste resultaten worden in februari verwacht.

Sectorbreed Overleg Opleidingen Filantropie

Het initiatief voor het onderzoek komt voort uit het ‘Overleg Opleidingen Filantropie’ waar zowel brancheverenigingen als opleiders uit de filantropiesector aan deelnemen. Doel is om het cursusaanbod beter af te stemmen op de behoeften van mensen die werkzaam zijn binnen filantropische organisaties. Overlegvoorzitter Guus Kramer, directeur van Maatschappelijke Alliantie, vat het aldus samen: ‘Er zijn tienduizenden mensen actief binnen de filantropie. Dagelijks worden nieuwe initiatieven gestart. Mensen stappen in een bestuur, gaan aan de slag als vrijwilliger of als fondsenwerver. Men wil natuurlijk graag dat die inspanning effect sorteert. Daarvoor is kennis nodig. Opleiders kunnen daarin voorzien. Maar hoeveel tijd mensen willen besteden aan het vergaren van kennis en in welke studievorm, weten we eigenlijk niet. Ook weten we niet of ze het huidige aanbod voldoende kennen en of medewerkers voldoende gefaciliteerd worden door de organisatie waar ze voor werken. Vandaar dit onderzoek.’

Online onderzoek

Het online onderzoek wordt breed uitgezet door de deelnemers aan het overleg, waaronder: Nederland Filantropieland, Goede doelen Nederland, Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk NOV, Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit, Erasmus Centre for Strategic Philanthropy en Hogeschool Windesheim.

Februari eerste resultaten
Fons van Rooij, voorzitter van het participerende Nederland Filantropieland, over het onderzoek: 'In juni is NLFL dit overleg gestart. Het was een hele uitdaging om binnen zes maanden alle partijen aan de tafel te krijgen, overeenstemming te krijgen over doelen en uitvoering, een vragenlijst samen te stellen en de distributie te verzorgen. In februari hopen we met de eerste resultaten te komen. De opleiders gaan vervolgens eens kritisch kijken naar hun programma’s. De brancheverenigingen kijken hoe zij die opleidingen onder de aandacht kunnen brengen. Inmiddels staat het volledige overzicht aan opleidingen op de site van Nederland Filantropieland.'
 
 
 
gerelateerde items