OPINIES 2009 (FM's Jaaroverzicht)

22 december 2009, 08:59


Ook in het afgelopen jaar gold ir. Han A. Schuringa jr. : he never takes prisoners. Een selectie van Schuringa's vitriool en van andere FM-columnisten.

 


Zo denkt de buitenwacht over "ons" (hoofdredactioneel commentaar)

"Adformatie-columnist Justus van Oel maakt een vergelijking tussen de vertrouwenscrisis in de bankwereld en die van de goede doelen: "Ook in de goede doelenindustrie gaat al te lang te veel geld rond. Langzaam vervagen de normen." Proeft u die zin even op de tong. Wat zegt Van Oel hier eigenlijk? Dat wij een "industrie" zijn, net als alle andere non profits. Geldgraaiers ook, net als de banken. En als climax: dat er "te veel" geld bij ons omgaat. Zie hier in a nutshell een halve eeuw verzorgingsstaat-indoctrinatie met een toefje Calvinisme en een restantje folkloristisch linksig anti-grootkapitalisme. Filantropie in Nederland mag, maar dan binnen de enge kleurlijntjes van een benepen moraal. Er is nog veel, heel veel werk te doen voor onze sector. Een beetje meer Obama zou daarbij geen kwaad kunnen."

 


Sybolt Noorda was in beeld als voorzitter van de VFI voordat Joop Daalmeijer werd benoemd. (column ir. Han Schuringa jr.)

"Ik schets u even het ideale profiel van de nieuwe voorzitter van de VFI. Het moet bij voorkeur iemand zijn met een zware bestuurlijke ervaring. Bijvoorbeeld een voorzitter van een College van Bestuur aan een universiteit (zeg de UvA) of van alle universiteiten samen (zeg maar VSNU). Of bestuurslid van een publiekrechtelijke organisatie (zeg de NOS of de IKON). Het zou mooi zijn als de kandidaat net als de top van het kabinet van gereformeerde huize zou zijn en voldoende bijbelvast, maar toch ook weer voldoende verlicht om getrouwd te zijn met een Bekende Nederlander (zeg tv-presentatrice Mieke van der Weij). De ideale kandidaat zou dus eigenlijk een soort Sybolt Noorda kunnen zijn. Of iemand met een vergelijkbaar cv.


Fondsenwerving politieke partijen is ‘achterlijk' (column Fons van Rooij)

"De Nederlandse politiek is zó correct, dat fondsenwerving hier eigenlijk ‘not done' is. Bestuurders van politieke partijen vinden het niet fatsoenlijk om hun leden te bellen voor een extra gift. Ik heb het ze vaak horen zeggen. ‘Mensen stellen dat niet op prijs', weten ze. Dan is het ook begrijpelijk dat ze het bel-me-niet-register met grote meerderheid wettelijk hebben laten verankeren. Wat fijn toch als je zelf de spelregels mag opstellen."

 


Kreunmerken (hoofdredactioneel commentaar)

"Keurmerkinflatie is ook slecht nieuws voor beeldvorming van de sector. Zijn er ook lichtpunten? Jazeker: marktwerking is goed voor onze sector. Als de keurmerkstrijd uiteindelijk leidt tot vernieuwing en flexibilisering van het bestaande toezicht, inspelend op de voortdurend veranderende behoeften van gevers, wervers en besteders, dan moeten we dat toejuichen. No pressure, no diamonds."

 


Het ISF vestigt zich in Den Haag. Veel beter dan de VF, die binnen Amsterdam verhuisde. Of toch niet? (column ir. Han A. Schuringa jr.)

 


"Had de VFI zich ook niet beter in een geriefelijke lobbystraal van het Binnenhof kunnen vestigen? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Waarom niet? Heel simpel Omdat sinds de Staten-Generaal in 1464 voor het eerst bijeengeroepen werd door Philips de Goede nog nooit iets nuttigs van onze volksvertegenwoordigers is vernomen als het om private financiering van het algemeen nut ging. Maar ja, desinteresse, onkunde en onbenul uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Dat dan weer wel."


De Goede Doelenloterijen in de Van Eeghenstraat wijzen de weg (hoofdredactioneel commentaar)

 


"De Nationale Postcodeloterij is het vibrerende bewijs van de stelling dat het zo overzichtelijke bordje asperges dat de filantropie-sector eens was, intussen is getransformeerd tot een dampende pot spaghetti. De Van Eeghenstraat profileert zich achtereenvolgens als de succesvolste loterij van Nederland; het grootste goede doel van Nederland; de grootste wederverkoper van zorgverzekeringen (i.s.m. Agis) en sinds kort ook als omroep (op de zender Het Gesprek). Het wachten is nu op - u raadt het al - de Postcodeloterij als grootste politieke partij van Nederland. Al is het profiel nog onduidelijk (opkomen voor iedereen met een postcode?), het punt is gemaakt: gezond ondernemerschap kan van private organisaties belangrijke maatschappelijke spelers maken. Daar kunnen heel wat fondsgevende en fondswervende organisaties inspiratie uit putten in deze tijden van crisis met een bange overheid en een defensief bedrijfsleven. Niks maatschappelijk middenveld: maatschappelijke voorhoede!"

 


 

 


ANBI's zijn soms onvindbaar (column ir. Han Schuringa jr.)

"De SGP wil dat de Belastingdienst de ANBI-lijst duidelijker maakt. Volgens de SGP zijn verschillende instellingen heel slecht vindbaar. De officiële benamingen van de Belastingdienst wijken sterk af van de gangbare naam. "Een voorbeeld is de Bond tegen het Vloeken, die als officiële naam heeft Stichting de Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam." Klopt. Zo zocht ik vruchteloos naar het Aids Fonds (Stichting de Bond voor Mensen die Gods Heilige Naam Geschonden Hebben), naar Alzheimer Nederland (Stichting de Bond voor Mensen Die Niet Meer Zeker Weten Of Zij Gods Heilige Naam Geschonden Hebben) en Stichting het Ongeboren Kind (Stichting de Bond voor Mensen Die Als Ze Geboren Zouden Zijn Gods Heilige Naam Zouden Kunnen Hebben Schenden)."


De vergeten les (hoofdredactioneel commentaar)

"Terwijl in Den Haag de financiële stormbal wordt gehesen en vrijwel alle bedrijven "nu even niet" zeggen, wordt het zelfdragend vermogen van de "civil society" massaal herontdekt. En dat dit vermogen groot is, wist onze filantropie-sector natuurlijk allang. Uiteindelijk zijn u en ik als burgers aangewezen op ons zelf en op elkaar. Die les was sinds de Tweede Wereldoorlog langzaam weggeglipt uit ons collectieve bewustzijn. Heerlijk zo'n crisis."


Lachwekkend & beschamend (hoofdredactioneel commentaar)

"Die Zimbabwaanse keurmerk-inflatie is ronduit lachwekkend en meer dan beschamend. Hoe zwaar wegen de belangen van CBF en ISF in relatie tot het algemene publieksvertrouwen, het kroonjuweel van een sector met een jaarlijkse omzet van ruim 4,3 miljard euro? Ik zou zeggen: ga net zo lang bij elkaar in een kamertje zitten totdat je er wél uit bent. "

 


Keurkolder (hoofdredactioneel commentaar)

"Wij staan erbij en kijken ernaar. Heren bestuurders (er is weer geen vrouw te bekennen) en andere, nauwelijks verholen belanghebbenden: kan het niet wat minder? Kunnen de eogotrippers, haantjes, plucheklevers, territoriumbijtertjes en kruisridders misschien even dimmen? Niemand in deze sector is belangrijker of groter dan het collectieve belang dat zij vertegenwoordigt: de kracht van het burgerinitiatief en het draagvlak dat daarvoor in onze samenleving elke dag opnieuw moet worden verdiend. U allen bent dienaren en u past derhalve nederigheid en ootmoed. Dus."


Schuringa Keur (column ir. Han A. Schuringa jr.)

"It's got Kafka written all over it. Ik heb derhalve besloten ook een nieuw keur voor goede doelen te beginnen. Het Schuringa Keur (gratis) wordt toegekend aan al die doelen die weigeren gebruik te maken van de keurmerkwijzer en niet in aanmerking wensen te komen voor een van thans 24 keurmerken. Zij krijgen daartoe een sticker met opgestoken middelvinger naar de logo's van CBF, ISF en de met een zwart balkje toegeruste beeltenissen van de heren Kemps en Helmer (en van Mart Smeets, omdat ik die gewoon een zak vind)."

 


 

 


A monkey's business (column ir. Han A. Schuringa jr.)

"De Maag Lever Darm-boys zijn zomaar 2 ton kwijt. Afgestort in het putje van Bernie Madoff. Natuurlijk niet rechtstreeks, maar via-via-via. Graag geef ik MLD een volledig gratis advies: dump uw adviseur en adopteer een chimpansee van stichting A.A.P. Laat deze uw volledige beleggingsbeleid uitstippelen. Houd regelmatig strategisch overleg met uw chimpansee. Durf ook een second opinion te vragen aan een andere chimpansee. Spreek nadrukkelijk een maximum aantal bananen af. Succes!"

 


De verboden woorden voor 2010 (column ir. Han A. Schuringa jr.)

 


Het is bijna december mensen en tijd voor lijstjes. Verboden woorden en uitdrukkingen in de filantropie 2010. Definitief Zum Kotzen: 1. Passie (lekker voor thuis in bed, maar liever niet in de filantropie); 2.Transparantie (kan echt niet meer); 3. Accountability (overlaten aan PWC graag); 4. Stakeholders (in combinatie met ‘dialoog' zelfs een nekschot waard); 5. Tweepuntnul (2.0 is zooooo 1.0 eigenlijk!); 6. Vertrouwen (alleen in Hem graag, de rest niet); 7. De crisis schept ook kansen (nou niet bij mij, dus tieft op met dat quasi positivistisch zelfhulpjargon); 8. Co Creatie (naam van een man die erg bekend schijnt te zijn); 9. Keurmerkstrijd (dubbelop); 10. Maatschappelijk ondernemerschap (is prostitutie ook, dus of dat nou zo onderscheidend is). Fijn uiteinde vast.

 


 

 


 

 


 

 


 

gerelateerde items