Natuurmonumenten wint De Transparant Prijs 2010

14 oktober 2010, 08:59
AMSTELVEEN (14 oktober) - Natuurmonumenten is de winnaar van de Transparant Prijs 2010 voor het beste jaarverslag. Stichting Weeshuis Sri Lanka kreeg de prijs in de categorie kleine instellingen en de prijs voor meest innovatie jaarverslag ging naar War Child. De prijzen werden gisteren overhandigd door juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan in De Nieuwe Kerk in Den Haag.

De Transparant Prijs, een initiatief van PWC in samenwerking met Stichting Civil Society, is bestemd voor de Nederlandse charitatieve instelling die het meest inzichtelijke en onderscheidende jaarverslag presenteert. De Prijs was gisteren toe aan haar zevende editie met een record van 219 inzendingen.

Historie
Juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan over het winnende verslag: "Natuurmonumenten
heeft historie geschreven door als eerste natuurorganisatie een nominatie in de wacht te slepen. Het verslag is alleen op internet beschikbaar hetgeen goed past bij het karakter van Natuurmonumenten. De jury vond het verslag mooi en inspirerend en waardeerde het sobere karakter."

Impact
Om een impuls te geven aan het inzichtelijk maken van het bereikte effect van
charitatieve organisaties lag de focus van deze zevende editie op de ‘impact van bestedingen'. Volgens Rinnooy Kan hebben goede doelen een belangrijke uitdaging om de maatschappij inzicht te geven in de impact die zij realiseren. "Voor de sector blijven vertrouwen en passie belangrijke fundamenten. Tegelijkertijd vraagt onze maatschappij meer: goede doelen moeten laten zien dat zij het vertrouwen waard zijn. Het trust me principe heeft plaatsgemaakt voor show me: laat het maar zien. Donateurs vertrouwen erop dat goede doelen het geld goed besteden en in staat zijn dit klip en klaar aan te kunnen tonen. Het jaarverslag is een prachtig middel om de maatschappij te laten zien wat er bereikt is en vormt een goed middel voor zelfreflectie van de eigen organisatie."

Onduidelijk
Opvallend was dat bij de bekendmaking niet duidelijk werd hoe de inzenders nu juist op het punt van impact-verantwoording dit jaar scoorden en in welke mate dit het eindoordeel van de jury had beïnvloed. Ook bleef onduidelijk hoe de jury het begrip "impact" had gedefinieerd en of en in welke mate de methoden voor het meten van impact waren toegepast door de inzenders.

Te rooskleurig
Een kritiekpunt van de jury vormde het feit dat de mix tussen wat goed en wat minder goed ging, nog te veel onderbelicht blijft in de jaarverslagen, waardoor een te rooskleurig beeld wordt geschetst. Uit de financiële kengetallen - al eerder op brancheniveau gepubliceerd door VFI in haar Goede Doelenrapport - blijkt verder dat ondanks de crisis de totale inkomsten en de bestedingen aan het goede doel zijn toegenomen. De eigen fondsenwerving staat onder druk, maar de subsidie-inkomsten zijn daarentegen toegenomen. Hier ziet de jury, gelet op mogelijke overheidsbezuinigingen, een risico. Mede omdat in veel van de jaarverslagen de crisis en de bezuinigingen maar beperkt aandacht krijgen.
Zoals gebruikelijk herhaalde Rinnooy Kan zijn klacht over de late aanlevering van de jaarverslagen. De juryvoorzitter zag hierin mogelijk een taak weggelegd voor branchekoepel VFI.

Top 100
Nieuw was dit jaar de samenstelling en beoordeling van de honderd grootste goede doelen (85% van uw sectoromzet, aldus Rinnooy Kan), dat wil zeggen: ook van de goede doelen die hun jaarverslag niet hadden ingezonden. Uit de beoordeling van de jaarverslagen van de niet-inzenders bleken geen significante probleemgevallen voort te komen. Een mooie aanleiding om volgend jaar aan de Transparant Prijs mee te doen, aldus Rinnooy Kan.

Vermogensfondsen
Zoals aangekondigd deden de vermogensfondsen dit jaar niet mee. Branchekoepel FIN gebruikte het afgelopen jaar voor een time out om te reflecteren op deelname aan de verkiezing. Volgens de vermogensfondsen houdt de Transparant Prijs onvoldoende rekening met de eigenheid van de vermogensfondsen en is dit mede een verklaring voor de geringe deelname in de afgelopen jaren. De FIN heeft na haar retraite enkele voorstellen voor aanpassing van de criteria beschikbaar en wil garant staan voor een minimale deelname van twintig vermogensfondsen aan de volgende verkiezing. Deze handreiking werd door Rinnooy Kan niet overdreven hartelijk omarmd: "Wij vinden twintig echt wel een minimum aantal."

gerelateerde items