Ministerie van gemiste kansen

27 juni 2007, 08:59
De Belastingdienst was wel aanwezig op de beurs maar durfde nog niet voor de filantropische troepen te gaan staan op het congres. Wel was hun baas, de Staatssecretaris van Financiën De Jager aanwezig. Zijn bijdrage werd een door zijn ambtenaren opgeschreven, pijnlijke opsomming van platitudes, open deuren en opportunistische redeneringen. Een bijdrage dus van het Ministerie van Gemiste Kansen.

De Jager betitelde de filantropische sector als een roerige. De overheid is volgens hem ook "beperkt in de behartiging van de publieke belangen". Vriendelijk verzoekt De Jager u dus als sector de publieke rotzooi op te ruimen die niet in het overheidsperkje past. Tja. En daarom is volgens De Jager de overheid ook terughoudend in het opleggen van overheidsmaatregelen voor de filantropische sector. De zelfregulerende werking van diezelfde sector prevaleert voor hem. Hij prijst de samenwerking van zijn ministerie met de vertegenwoordigers van die sector. Applaus graag!

De Jager verklaarde met droge ogen dat er rond de 70.000 organisaties een aanvraag gaan doen voor de ANBI-status. Dat betekent dus dat er een kleine 50.000 instellingen bij de huidige 22.000 bijkomen! Dit leek de bewindsman noch te verontrusten, noch reden voor enige verdere opmerking.

Het brevet van onvermogen mocht helemaal worden opgespeld toen De jager zei veel te verwachten van de adviezen van de Commissie Pont II, die voorstellen doet voor vervlechting van de Code Wijffels en het CBF-Keur. De Jager hoopte op veel "evenwicht". Evenwicht bij wie? Hij vergat gemakshalve dat dit om een evenwicht gaat bij slechts een beperkte groep. Er zijn (gelukkig) heel wat meer goede doelenorganisaties dan alleen de CBF-keurmerkhouders en VFI-leden!


De gift van de overheid aan u!

Wie dacht dat De Jager hier zijn hand al helemaal overspeeld had, kwam bedrogen uit. De Staatssecretaris rekende de zaal een som voor die moest demonstreren hoe gul de overheid wel niet is. De schatkist derft volgens De Jager bijna een half miljard euro ‘vanwege fiscale filantropische regelingen. 250 miljoen via de aftrek bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en 215 miljoen via de successie- en schenkingsheffingen. In ruil voor een paar simpele ANBI-criteria mag de filantropische sector de overheid voor zoveel goedheid eeuwig dankbaar zijn.

Dus, meneer De Jager: wij moeten de overheid eigenlijk dank verschuldigd zijn dat wij zo'n status aparte verkregen hebben. Geen woord over de impact en het belang van de sector! Het zou eigenlijk zelfs normaal moeten zijn dat onze sector is vrijgesteld en belastingplichtigen daarvoor een aftrekmogelijkheid hebben. En in fiscale termen; er is geen enkele heffingsgrondslag!

Gemiste kansen
Gemiste kansen waren meer gedetailleerde uitspraken over de nieuwe ANBI-regelingen. Ook ging De Jager in het geheel niet in op de roep om vrijstellingen van de sportbonden. De prachtige (in het buitenland werkende) ideeën van Lucas Meijs en Marnix van Rij om vrijstelling van loonbelasting voor de vrijwillige inzet van werknemers uit het bedrijfsleven of overheden liet De Jager - of beter gezegd: zijn speechschrijvers - volledig liggen. Laat staan dat hij iets zou willen zeggen over de aantrekkelijke BTW-aftrek of andere interessante regelingen voor NGO's in het buitenland. Het enige wat De Jager beweerde was dat Nederland voorop liep in Europa. Maar hij vergat de vernieuwende initiatieven uit de sector en het buitenland op te pakken en daar een goede discussie over te voeren. Bovendien ontdeed hij de sector niet van de aanstaande overkill aan ‘anti-terrorisme' maatregelen van de overheid zelf.

Ambtelijke taal
Ik zat achter de ambtenaren die in De Jagers kielzog waren meegekomen. Ik zag ze in hun handen knijpen en elkaar betekenisvol aankijken. Het leek alsof ze de Staatssecretaris wilden zeggen: "goed voorgelezen jongen, lekker weer niks gezegd". Wanneer worden de ambtenaren nu eens op een inburgerings- en hertalingscursus gestuurd?Civil Society Congres 2007

gerelateerde items