Toon alles (2)

Hoofdredacteuren en overgang tot 21 maart
Lenthe zal binnenkort een opvolger benoemen voor hoofdredacteuren Edwin Venema en Charles Groenhuijsen; tot dat moment zal Don Akkermans optreden als interim-hoofdredacteur. Voor het gedrukte magazine The Fundraiser blijft Renée Steenbergen de hoofdredacteur.
In de periode tot de lancering van de bi-weekly op 21 maart zal De Dikke Blauwe Journaal nog wekelijks verschijnen. 
 
Lenthe Expert Team: de contentmotor
De redacties van De Dikke Blauwe en The Fundraiser worden bijgestaan het Lenthe Expert Team (LET). 
Deze Experts zijn deskundig op een van de vele deelterreinen van Lenthe’s titels DDB en/of TF. 
 
Het Lenthe Expert Team* voor 2019 bestaat uit:
Ineke Koele (Tax & Legal)
Roderik Bolle (Governance & Finance)
Roy Cremers (Cultuur)
Harmen van Doorn (Innovatie)
Jamy Goewie (Venture philanthropy)
Arjen van Ketel (Nalaten)
Ad Maatjens (Sponsoring)
Lonneke Roza (Bedrijfsfilantropie)
Henk van Stokkom (Ontwikkeling & Verandering)
Pieter Stemerding (Filantropiestrategie)
Marc Wortmann (Onderzoek)
Kris Putnam-Walkerly (USA Philanthropy)
Marjan Smeitink (Fundraising)
Henk Jacobs (Conversie)
Job Ubbens (Kunst)
Hendrik-Jan Overmeer (Vrijwilligers)
Boudewijn Wijnands (Social Capital)
 
De Lenthe Columnisten en commentatoren zijn:
Marc van den Tweel
Mirjam Vossen
Evelijne Bruning
Ralf Bodelier
Henk van Stokkom (tevens Expert)
Ir. Han A. Schuringa jr.
Edwin Venema
 
Het belang van partners
Zoals hiervoor aangegeven zal Stichting Lenthe voor de realisering van haar doelstellingen nadrukkelijker dan in het verleden steun zoeken van partners binnen de domeinen van DDB en TF, zoals koepels en netwerken, dienstverleners en partners. Die steun kan bijvoorbeeld bestaan uit de uitwisseling van kennis, content en data, waardoor het bereik en de impact van Lenthe’s media vergroot kan worden, en vice versa. 
Daarnaast zal Lenthe, zoals gezegd, ook in gesprek gaan met donoren die een financiële bijdrage willen leveren aan haar missie door (een deel van) de kosten te dekken die nodig zijn om de onafhankelijke opiniezenders in de lucht te houden. Voor al deze verschillende vormen van partnering staat voorop dat deze geen invloed hebben op de onafhankelijkheid van Lenthe’s media zelf: dat is immers het kroonjuweel van vijftien jaar werken aan een goede journalistieke reputatie. Content waarvoor een tegenprestatie wordt gevraagd zal door Lenthe’s titels altijd als zodanig worden aangemerkt.
 
Ondersteuning door lezers
In het kader van haar missie stelt Stichting Lenthe haar opinieplatforms DDB en TF nadrukkelijk open voor dialoog en discussie. Dit betekent dat de Lenthe Hoofdredactie, meer dan in het verleden, interactie met de lezers zal entameren, o.a. door het gebruik van lezers-polls en verzoeken aan specifieke personen en instellingen tot reactie op artikelen en columns. 
 
En wat vindt u?
Wilt u reageren op onze plannen voor 2019? Hebt u ideeën voor artikelen, of wilt u misschien zelf toetreden tot het Lenthe Expert Team? Graag hoor ik uw respons: don.akkermans@zhomer.nl
 
Don Akkermans,
Hoofdredacteur a.i.
2/2
gerelateerde items