Toon alles (2)

Lenthe 2019: dag BV, welkom stichting!

31 januari 2019, 06:04
Goedemorgen beste lezers en volgers van De Dikke Blauwe. Hartelijk welkom in deze eerste editie van De Dikke Blauwe Journaal na het winterreces. Die periode hebben we bij Lenthe gebruikt ter voorbereiding op een spannend transitiejaar dat in het teken zal staan van vernieuwing en synergie. Als interim-hoofdredacteur leg ik u graag uit wat er de komende maanden allemaal gaat veranderen en wat dit betekent voor u als lezer/abonnee.

Lenthe wordt een 100% nonprofit-stichting
Het lijkt een juridisch dingetje, maar het is beslist meer: vanaf 1 januari 2019 is Lenthe veranderd van een BV (Lenthe Publishers) en een flankerend fonds (Lenthe Foundation) in één, 100% non profit-organisatie onder de naam Stichting Lenthe. Alle media-merken in de wereld van filantropie * cultuur * kunstzijn nu ondergebracht bij deze nieuwe entiteit met een nieuw bestuur, met nieuwe adviseurs:De Dikke BlauweThe FundraiserTableauCivil PowerNationaal Atelieren Dag van het Mecenaat.

Helemaal op eigen benen
Het jaar 2019 markeert aldus een geheel nieuwe fase waarin ook de leidende mediamerken De Dikke Blauwe en The Fundraiser moeten en kunnen bewijzen dat ze voldoende draagvlak hebben om financieel op eigen benen te staan. Dit betekent dat Stichting Lenthe voor dekking van de minimale kosten van haar exploitatie, naast de bestaande bijdragen van haar bestaande stakeholders, ook in gesprek zal gaan met major donors, collega-stichtingen en kennispartners voor support van haar missie. 

Living apart together
Inhoudelijk zijn DDB en TF feitelijk twee benaderingen van dezelfde filantropische markt. Beide titels belichten in meer of mindere mate de dynamiek van vraag- en aanbod van privaat, maatschappelijk kapitaal (geld, tijd en kennis) voor het algemeen nut. DDB is daarbij meer een generiek medium voor influentials uit allehiervoor genoemde domeinen vanuit strategisch niveau. TF is meer een vakmedium en richt zich op de gehele organisatiekolom (in alle gradaties van professionaliteit) die zich bezighoudt met fundraising en draagvlakverwerving: vanaf de boardroom op strategisch niveau tot en met de operationele uitvoering, inclusief alle daarbij betrokken externe partijen, zoals dienstverleners. Op basis van deze mediapositionering gaat Stichting Lenthe de organisatie van De Dikke Blauwe en The Fundraiser met elkaar vervlechten. Dit betekent niet dat de titels zullen samensmelten tot één nieuw mediamerk, maar wel tot gezamenlijke uitgaven, zowel digitaal als in print, waarbinnen beide titels hun identiteit behouden.

Wat gaat er voor u veranderen?
Vanaf 21 maart 2019 zullen de gratis abonnees van De Dikke Blauwe Journaal en de abonnees van The Fundraiser Weekly (voorheen wekelijks op dinsdag) voortaan een gecombineerde, digitale opinie- en nieuwsbrief ontvangen. Het vaste verschijningsmoment wordt: donderdag, 07.30 uur. In deze ‘bi-weekly’s’ zullen artikelen en columns voor de lezers duidelijk worden gelabeld, zodat alle doelgroepen hun informatie snel kunnen vinden en aanklikken. De dagelijkse nieuwsservice (Vandaag en Daily) komen voor beide titels te vervallen.
 
De media van Stichting Lenthe in 2019:
DIGITAAL (vanaf 21 maart 2019)
Opinie & nieuws: Elke 14 dagen op donderdag om 7.30 uur een digitale opinie- en nieuwsbrief
Post:Onregelmatig: extra berichten over actualiteiten en speciale onderwerpen
Websites: www.dedikkeblauwe.nl en www.thefundraiser.nl blijven (vooralsnog) bestaan als aparte websites
PRINT
Tijdschrift:Elk kwartaal een gedrukt magazine The Fundraiser, waarin opgenomen een katern met de beste artikelen en columns van De Dikke Blauwe
Gids:Het Jaarboek De Dikke Blauwe (600 pagina’s) zal voortaan verschijnen in een compacte vorm als journalistieke gids (inclusief DDB100 en De Blauwe Barometer) voor major donors en hun adviseurs, zoals het notariaat en private banks
LIVE
Civil Power:elk najaar een live thema-event rondom de verkiezing De Dikke Blauwe 100 en uitkomsten van de Civil Power Barometer naar de slagkracht van onze civil society.
De Dag van het Mecenaat: elk voorjaar een live bijeenkomst rondom schenkers en wervers in de wereld van kunst & cultuur 
Thema-bijeenkomsten: Symposia en seminars ter gelegenheid van het verschijnen van boeken en (onderzoeks)rapporten met de auteur(s)/onderzoeker(s) en andere experts.
gerelateerde items