Toon alles (4)
Edwin Venema

Koepels zien positieve signalen in regeringsakkoord

16 oktober 2017, 20:00
In de filantropiesector is overwegend positief gereageerd op het regeringsakoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. SBF en Goede Doelen Nederland zien in de voorgenomen maatregelen ‘handvatten om verder met de politiek in gesprek te gaan’. Beide koepels denken dat het nieuwe kabinet gevoelig is geweest voor de oproep van de sector, omder andere door het manifest ‘Filantropie is onmisbaar voor de samenleving’, om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
 
Suprakoepel SBF, dat namens Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, FIN en CIO overleg voert met de overheid, put vertrouwen uit de inleiding van het Regeerakkoord: ‘De professionals verdienen ruimte, net zoals de vele positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en geloofsgemeenschappen.’ Deze passage biedt volgens SBF een duidelijk handvat om verder met de politiek in gesprek te gaan over de wijze waarop het nieuwe kabinet hier invulling aan wil geven.
 
Ook koepel Goede Doelen Nederland meent in het regeerakkoord de weerslag te zien van lobby vanuit de sector: ‘De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. In het gezamenlijke Manifest ‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’ wordt gevraagd om een kabinetsbeleid dat ruimte biedt, barrières wegneemt en nieuwe barrières voorkomt.’
 
De punten uit het regeerakkoord die relevant zijn voor filantropie:

⇒Geen aanpassing of afschaffing Giftenaftrek
In het regeerakkoord is geen sprake van afschaffing of beperking van de Giftenaftrek. Wel suggereert het regeerakkoord dat ook de aftrekbaarheid van giften in de komende jaren zal worden beperkt door een geleidelijke verlaging naar het lage belastingtarief.
 
⇒Geefwet blijft intact
De Geefwet blijft intact. Daarbij gaat SBF ervan uit dat de maatregelen die geven aan culturele instellingen stimuleren, zoals de multiplier bij de Giftenaftrek, blijven bestaan.
 
⇒Vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd
Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De onbelaste vrijwilligersvergoeding  wordt verhoogd van € 1.500 naar € 1.700,- per jaar.
 
⇒Maatschappelijke diensttijd
Er komt een niet-verplichte maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Het kabinet heeft hiervoor een verplicht leer- en (vrijwilligers)werktraject in gedachten.
 
⇒Afdracht kansspelen aan goede doelen blijft gehandhaafd
Bij de uitvoering van het kansspelbeleid wordt het bestaande beleid rond de mogelijkheden voor de afdracht aan sport en goede doelen niet aangetast. Daarnaast zal bij het verlenen van vergunningen voor kansspelen op internet in de vergunningsvoorwaarde worden opgenomen dat de aanbieder ook in Nederland is gevestigd.
 
►Bronnen: SBF, Goede Doelen Nederland
♦Voor het nieuwe regeerakkoord: klik hier
 
♦Lees ook: Regeerakkoord: Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding
♦Lees ook: Tot 100 miljoen euro per jaar voor maatschappelijke diensttijd
♦Lees ook: Regeerakkoord over cultuur: ‘De Geefwet blijft’
 
⇒Volgende week (26 oktober) verschijnt er i.v.m. een kort herfstreces geen DDB Journaal. Wel zijn er DDB Daily's: nieuwsoverzichten die dagelijks rond 12.00 uur verschijnen. Wilt u voortaan ook DDB Daily in uw mailbox ontvangen? Meld u aan voor een kosteloos abonnement: klik hier.
gerelateerde items