Toon alles (2)
Edwin Venema

Regeerakkoord over cultuur: ‘De Geefwet blijft’

10 oktober 2017, 16:00
Het nieuwe kabinet wil de bestaande ‘Geefwet’ handhaven. In 2012 werd de Geefwet ingevoerd met een multiplier die de aftrekbaarheid van giften aan culturele instellingen verhoogde. Uit onderzoek van de VU in 2016 bleek dat kennis over de fiscale mogelijkheden van de Geefwet bij veel potentiële schenkers en nalaters aan cultuurdoelen nog veel te wensen overliet: bijna de helft van de vermogende particulieren wist niet dat giften aan culturele ANBI’s verhoogd aftrekbaar zijn.

Uit het VU-onderzoek, dat medio 2016 werd bekendgemaakt, blijkt dat Nederlandse huishoudens na de invoering van de Geefwet niet meer zijn gaan geven aan culturele instellingen. De sponsoring door bedrijven nam wel toe. De culturele instellingen zelf werden na 2012 actiever in het werven van eigen inkomsten en dat heeft enigszins vruchten afgeworpen: ongeveer veertig procent van de instellingen is hierin succesvol geweest. En hoewel de toename in de inkomsten uit fondsenwerving in 2013 niet voldoende is geweest om de totale inkomsten van culturele instellingen op peil te houden, was deze inhaalslag in 2014 wel gemaakt.

►Bron: 'Vertrouwen in de toekomst", regeerakkoord VVD, CDA, D66 en CU.
gerelateerde items