ONL als inspirerend voorbeeld voor goede doelenbranche

7 november 2013, 05:15
ONL: inspiratiebron voor de sector
ONL: inspiratiebron voor de sector
Met grote interesse heb ik de afgelopen weken gekeken naar ontstaan en stormachtige ontwikkeling van de nieuwe ondernemersorganisatie ONL, van voormalig MKB-NL voorman Hans Biesheuvel. ONL neemt feitelijk afstand van de traditionele ondernemersorganisaties, die onderdeel van de polder zijn geworden - zich onderdompelen in het Haagse overlegcircuit en zich richten op zaken als regelgeving en akkoorden. De nieuwe club van Biesheuvel daarentegen vraagt op een voortvarende manier aandacht voor ondernemerschap. En laat de maatschappelijke waarde daarvan zien aan het Nederlandse publiek en de politiek. Het lijkt erop dat dit, zou kunnen gaan leiden tot een herwaardering van ondernemerschap.

Er doet zich een interessante parallel voor met onze sector. Organisaties als CBF, IF, SBF en VFI zijn flink aan de slag met zaken als het ‘validatiestelsel voor goede doelen’ en allerhande zaken die te maken hebben met de hygiëne in de branche. Nuttig, zonder enige twijfel.

Tegelijkertijd is er echter sprake van een vertrouwenscrisis. Het Nederlandse publiek heeft een groot wantrouwen ontwikkeld tegen instituties, en daar worden de goede doelen, helaas, onder geschaard.

De grote maatschappelijke waarde die onze sector heeft komt amper meer voor het voetlicht. Wij blijven in het ‘frame’ zitten van de strijkstok. Dat bestrijden we, door te blijven praten over regels en codes. Waarmee we het ‘frame’ zelf blijven bevestigen.

U zult mij niet horen zeggen dat (meer) aandacht voor hygiëne niet noodzakelijk is. Maar de nadruk zou moeten (komen) liggen op het laten zien van maatschappelijke relevantie en toegevoegde waarde. In dat opzicht verzaken we echter. Als individuele spelers in de sector - en als organisaties die ons belang vertegenwoordigen. Het blijft in dit perspectief oorverdovend stil.

Ik bepleit geen paleisrevoluties of het oprichten van nieuwe organisaties, maar het is de moeite waard om ons te laten inspireren door ONL. Onze sector verdient dat we offensiever onze maatschappelijke relevantie laten zien. Dat zou een herstel van publieksvertrouwen kunnen inluiden.
 
gerelateerde items