Eerste Thematafel Filanthropium:‘Gedeeld Geven’ intrigerend planned giving-concept

14 juni 2012, 06:00
Eerste Thematafel Filanthropium:‘Gedeeld Geven’ intrigerend planned giving-concept
Eerste Thematafel Filanthropium:‘Gedeeld Geven’ intrigerend planned giving-concept
‘Gedeeld Geven’ is een vorm van planned giving die major donor fundraising-programma’s een flinke boost kan geven. Dat was de conclusie na afloop van de eerste Thematafel van Filanthropium afgelopen maandag in de Corvershof in Amsterdam. Ruim dertig directeuren, toezichthouders en hoofden fondsenwerving van zeer uiteenlopen fondsenwervende non profits en goede doelen luisterden naar presentaties rond het thema ‘major donors’ van dr. Ineke Koele (voorzitter Stichting Gedeeld Geven), Pelagia de Wild (Hoofd Fondsenwerving Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek) en Hans Vroom (Bruyn & Vroom).

Mensen geven aan mensen
Dat major donors nog wel zeer weerbarstige materie vormen voor veel fondswervende organisaties, bleek uit de presentatie van Pelagia de Wild, die een persoonlijk en indringend verhaal vertelde over de fondsenwervingspraktijk bij het Nederlands Kanker Instituut. Major donor fundraising kun je doen ‘volgens het boekje’, aldus De Wild, maar in de praktijk komt ook veel tot stand door trial and error, en ook door een zekere dosis geluk. Belangrijke les is volgens De Wild dat mensen bij voorkeur aan mensen willen geven en liever niet aan min of meer anonieme organisaties. Dat maakt de toetreding van allerlei nieuwkomers op de fondswervingsmarkt, vooral non profits uit cultuur, zorg en welzijn – tot een significante trend. Met andere woorden: de klassieke goede doelen hebben in die vele nieuwkomers geduchte medespelers bij major donorwerving gekregen.

‘Oerknal van goed doen’
Oud-bankier en voormalig directeur van Maag Lever Darm Stichting Hans Vroom belichtte in zijn bijdrage vooral het perspectief van de major donors zelf. Als adviseur van families en vermogensfondsen bevestigde Vroom de observaties en analyse van Pelagia de Wild: major donors willen concrete projecten steunen en daar ook graag resultaten van zien. Grote giften starten daarbij met een basaal gevoel ‘dat het goed zit’. Voor dat laatste aspect is leiderschap en het vermogen om de doelstellingen van een project of fonds authentiek voor het voetlicht te brengen, cruciaal. Een aspect dat Filanthropium-hoofdredacteur Edwin Venema ook in zijn inleiding op de Thematafel aanstipte. Venema: “Sterke leiders zijn in staat om vertrouwen te winnen. In sterke leiders zien wij weerspiegeld wat ik altijd ‘de oerknal van goed doen’ noem. Het is de kracht van het allereerste begin. Een oprecht, authentiek, en soms bijna monomaan geloof in de macht van het idee om deze wereld een stukje beter te maken.”

Katalysator
Het hart van de Thematafel werd gevormd door de presentatie van dr. Ineke Koele, advocaat en belastingexpert. Koele, die met haar eigen bedrijf nationaal en internationaal advies geeft aan vermogende families en filantropische organisaties, is de drijvende kracht achter Stichting ‘Gedeeld Geven’. Deze stichting ontwikkelde in samenwerking met een tiental gerenommeerde goede doelen een planned giving-concept dat in de VS al veel langer gehanteerd wordt, maar dat voor Nederland nieuw is.
Gedeeld Geven is volgens Koele een echte katalysator voor major donorwerving in tijden van ‘philanthrocapitalism’: het is gericht op vermogenden van zestig jaar en ouder. Een ‘Gedeelde Gift’ wordt gedeeld in een deel dat direct naar het goede doel van hun keuze gaat en een deel dat hun ter beschikking blijft staan in de vorm van een jaarlijks vast en levenslang rendement. Door de fiscale faciliteiten die verbonden zijn aan ‘Gedeeld Geven’ – met een ruling van de Belastingdienst op zak – kan een zeer hoog vast rendement worden behaald, zonder beleggingsrisico. “Een klassieke win-win in economisch onzekere tijden”, aldus Koele. “Onze financiële markten zijn zeer volatiel, met hoge beleggingsrisico’s en zeer lage rentes. Die maken dat private vermogens nu feitelijk wegkwijnen.”

Voor alle ANBI’s
Koele benadrukte dat ‘Gedeeld Geven’ geen ‘product’, maar een ‘techniek’ is die openstaat voor alle ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen, zo’n 50.000 in Nederland, red.). Stichting Gedeeld Geven is volgens Koele nadrukkelijk een intermediaire ‘service charity’ tussen de donoren en de charitatieve instellingen. De stichting waarborgt de kwaliteit van de advisering door derden aan donoren en heeft daarmee een duidelijke regiefunctie, ook voor wat betreft de communicatie. Haar belangrijkste taak is het toezicht op de uitvoering van de Gedeelde Giften en de compliance namens instellingen.

Toezicht geborgd
De Stichting is contractueel gebonden aan de aangesloten instellingen, die voor deelname een eenmalige entrance fee betalen. De kosten bij giften bestaan uit handling, opslag en verzekering, die wordt verrekend met de aangesloten instellingen. Deze participeren in de Stichting middels een Reglement. Het toezicht is geborgd door een RvT en Bestuur uit verschillende disciplines (goede doelensector, notariaat, major donors). De techniek van Gedeeld Geven zal volgens Koele worden verspreid via het notariaat, accountancy, financiële planners, private banks en ook fondsenwervers. De stichting faciliteert trainingen, rekentools en checklist, met de inzet van een intranet.

Een van de belangrijkste voordelen van Gedeelde Giften voor charitatieve organisaties is volgens Koele het feit dat giften al direct bij leven van de donor aan de instelling ter beschikking staat. “En niet in de verre toekomst, na het overlijden van de schenker, maar al direct tijdens zijn leven. En dat is voor beide partijen volgens mij veel bevredigender en profijtelijker.”

Meer informatie over Gedeeld Geven op de website van de stichting: klik hier.
Wilt u contact opnemen met dr. Ineke Koele: klik hier.
gerelateerde items