ECSP trekt er de stekker na negen jaar ‘noodgedwongen’ uit

20 december 2017, 12:10
ECSP-directeur Ann Gummels en haar RvT zien zich genoodzaakt om na negen jaar de stekker uit ECSP te trekken
ECSP-directeur Ann Gummels en haar RvT zien zich genoodzaakt om na negen jaar de stekker uit ECSP te trekken
Per 31 maart 2018 houdt het Erasmus Centre for Strategic Philantrhopy (ECSP) op te bestaan. Dit voor velen verrassende besluit van de Raad van Toezicht, in overleg met directeur Ann Gummels, is vandaag bekendgemaakt op de website van ECSP. De reden om na negen jaar de stekker uit het centrum voor strategische filantropie te trekken is dat ECSP zegt haar activiteiten niet duurzaam gefinancierd te krijgen.
 
Het ECSP werd in 2009 opgericht dankzij de financiële steun van Adessium Foundation. De faculteiten Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit stelden hun wetenschappelijke kennis ter beschikking onder andere voor onderzoek. Daarnaast konden diverse promotietrajecten worden gefinancierd.
ECSP leverde de afgelopen negen jaar bijdragen aan kennisontwikkeling binnen de filantropiesector en koppelde academisch onderzoek aan praktijkervaringen. ECSP richtte zich hierbij vooral op de verbetering van kwaliteit, effectiviteit en impact van de fondsgevende organisaties.
 
Na het vertrek van directeur Michiel de Wilde (Goldschmeding Foundation) wachtte directeur Ann Gummels de taak om verder te werken aan financiële duurzaamheid, nadat founding contributor Adessium al eerder had aangegeven dat het centrum meer de eigen broek moest ophouden. Hoewel Gummels en haar team flink op weg leken die verduurzaming en diversificering te realiseren, en ECSP weer sterker dan ooit leek met de ondersteuning van minimaal acht belangrijke vermogensfondsen, is nu toch het besluit gevallen om de activiteiten per 31 maart al te beëindigen.
Voor die datum zal ECSP naar verwachting haar belangrijke onderzoek ‘Filantropische Fondsen in kaart’ hebben afgerond. Dit onderzoek probeert beter in kaart te brengen hoeveel vermogensfondsen in Nederland actief zijn en wat hun donatievermogen is.
 
Het einde van ECSP betekent ook een einde aan de samenwerking op diverse vlakken, onder andere met de VU voor de PAO-cursus.
Bij het ter perse gaan van dit bericht waren nog geen reacties bekend of nieuws over de mogelijkheden van een doorstart, met name uit de wereld van vermogensfondsen.
 
►Bron: ECSP
gerelateerde items