Concurrerende databases

15 november 2007, 08:59
AMSTELVEEN (15 november) - De Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen gaat de van de Donateursvereniging overgenomen goede doelendatabase onderhouden en uitbreiden. Doel: het vergroten van de transparantie van de sector. CBF en VFI werken samen met Civil Society Systems en GuideStar echter ook aan een landelijk informatiesysteem. Hoe logisch is het om twee gelijkwaardige initiatieven in de markt te zetten? FM legde vijf vragen voor aan CIGD-projectmanager Viola Lindeboom.


1: Wat voor informatie vraagt CIGD van goede doelen?

 


Lindeboom: "Basisgegevens over werkgebied, activiteiten, en doelstelling. Daarnaast vragen we financiële gegevens, brengen we in kaart wat de organisatiebehoeften zijn, en doen we een poging een indruk te krijgen van de doelmatigheid van de organisatie. De informatie die de goede doelen aanleveren wordt gekoppeld aan meningen van donateurs die Independer verzamelt. Bezoekers van de site Independer.nl - dat zijn er jaarlijks ongeveer zeven miljoen - kunnen op de website informatie over goede doelen opzoeken. Het is ook mogelijk om aan de hand van een aantal op te geven criteria te zoeken naar het goede doel dat het beste bij de gever past en waaraan gedoneerd kan worden. Goede doelen kunnen op de site van CIGD inloggen en zelf hun gegevens bijhouden."

 


2: De Nationale Goede Doelen Test heeft eveneens een adviesmodule. En door de branche wordt in samenwerking met GuideStar gewerkt aan een database. In hoeverre is het slim om meerdere databases naast elkaar in de markt te zetten?

 


Lindeboom: "Dat is inderdaad niet logisch, en het is ook niet in het belang van de sector. De door ons nagestreefde efficiëntie komt in het geding wanneer organisaties bij meerdere loketten hun informatie moeten inleveren. Vandaar dat we ook in gesprek zijn met het GuideStar-initiatief. Men stond niet negatief tegenover samenwerking, maar een concreet antwoord op ons aanbod tot samenwerking hebben we nog niet gehad. GuideStar is nog in de testfase. Mocht op zeker moment blijken dat we elkaar kunnen versterken, dan is het een optie om beide databases in elkaar te schuiven. Uiteindelijk zijn we een stichting zonder winstoogmerk. We dienen in de eerste plaats het belang van de sector en potentiële donateurs."

 


3: Hoeveel informatie zit er in de database?

 


Lindeboom: "Op dit moment zijn de gegevens van 3.000 goede doelen in de database opgenomen. We streven ernaar om ook die andere 27.000 fondsen in de database op te nemen. Het klopt dat er al heel veel informatie van goede doelen gevraagd wordt en dat enquêtemoeheid op de loer ligt. Daar merken we overigens weinig van bij de ingeschreven doelen waarmee we per e-mail en telefonisch contact onderhouden. De bereidheid tot updaten van informatie is groot."

 


4: Nog eens 27.000 doelen benaderen, dat is een monumentale klus. Hoe word dat gefinancierd?

 


Lindeboom: "Er is een gift verricht vanuit de Donateursvereniging. Dit om het onderhoud van de overgedragen database ook in de toekomst te waarborgen. Independer sponsort door huisvesting en technische know how beschikbaar te stellen. Organisaties die informatie uit de database beschikbaar willen stellen betalen voor de licenties die we als stichting uitgeven. Inderdaad, Independer betaalt al voor een dergelijke licentie. We zijn nog in gesprek met een aantal andere goedbezochte websites. Voor goede doelen en consumenten is deelname aan en gebruik van de database kosteloos."

 


5: Wat gaat er de komende maanden rond de database gebeuren? Zijn er targets gesteld?

 


Lindeboom: "Onze eerste prioriteit is om voor het eind van dit jaar de gegevens van de goede doelen in de cluster ‘kinderen' bij te werken. Daarna kijken we verder. We gaan clustergewijs te werk. Ik ben het enige staflid. Daarnaast maken we gebruik van vrijwilligers en externe capaciteit. Met communicatiebureau en sponsor Porter Novelli zullen we binnenkort gaan bekijken hoe we de ‘nieuwe' goede doelen het beste kunnen gaan benaderen."

 


Meer weten over het Centraal Informatiepunt Goede Doelen? Kijk op: www.cigd.nl of www.independer.nl  

 


Lees hier over het branche-initiatief van CBF en VFI

gerelateerde items