Symboolwerking giftenaftrek

De VandenEnde Foundation benadrukt de symboolwerking van de huidige regeling: 'De fiscaal-vriendelijke behandeling van giften benadrukt dat de samenleving belang hecht aan het eigen initiatief van filantropen. Het onderstreept dat het schenken van geld een relevante daad is in een hoogontwikkelde samenleving als de onze, waarin de overheid weliswaar belangrijk hoeder is van veiligheid, zorg, welzijn en cultuur, maar niet voor alle kosten daarvan kan opdraaien. In onze visie zou de overheid dan ook niet moeten overwegen de giftenaftrek te beperken of zelfs af te schaffen. Integendeel, waar mogelijk zou de bestaande regeling verbeterd moeten worden en zou het geven aan goede doelen door de overheid juist extra gestimuleerd moeten worden.'

'Onderzoek Wiebes is een gotspe'

De VandenEnde Foundation staat bepaald niet alleen in zijn kritiek. Vanuit de sector wordt brede oppositie gevoerd tegen afschaffing of verschraling van de giftenaftrek. Filantropische instellingen worden hierin bijgevallen door een groot aantal wetenschappers en fiscale experts, onderwie
advocaat en belastingadviseur mr. dr. Ineke Koele (DDB-hoofdredacteur 'Tax & Legal'). Over het recente onderzoek dat Wiebes heeft laten instellen, zegt zij: 'Een handjevol onderzoekers van een extern onderzoeksbureau moet in drie maanden onderzoek naar voren brengen in welke mate ‘het beleid ten aanzien van de giftenaftrek in het algemeen en de uitgaven voor de giftenaftrek in het bijzonder doeltreffend en doelmatig zijn geweest’. Dit is een gotspe, nu de giftenaftrek een essentieel kenmerk is van onze westerse democratie. Het gaat dan ook niet aan om de giftenaftrek te beschouwen als ‘uitgaven’ door de overheid, dat is een populistische ‘wij/zij’ wijze van redeneren die we vooral tegenkomen in de oppervlakkige dagbladjournalistiek. Er komt geen uitgaaf aan te pas, het zijn juist de schenkers die uitgeven.' 

Aanmoedigen, niet ontmoedigen

Ryclef Rienstra: 'Het zit ons hoog, al die plannen. Niet vanwege het eventueel verlies van fiscaal voordeel maar vooral omdat het een volstrekt verkeerd signaal is naar grote en kleine gevers die met hun geven een eigen verantwoordelijkheid nemen voor zorg, natuur en, voor ons zeer relevant, cultuur. En die ontwikkeling moet aangemoedigd worden in plaats van ontmoedigd.'
 
 
► Wilt u de DDB TV-registratie zien van het interview met Joop van den Ende door Charles Groenhuijsen? Klik hier.
 
► Wilt u het artikel lezen over het onderzoek van Wiebes naar de giftenaftrek? Klik hier.
 
► Wilt u het artikel lezen over de gevolgen van een mogelijke afschaffing van de giftenaftrek? Klik hier.
 
► Wilt u het artikel lezen wat de gevolgen zijn van afschaffing voor het geefgedrag van major donors? Klik hier.
 
► Wilt u het hoofdredactionele commentaar over de giftenaftrek lezen? Klik hier.
 
► Meer informatie over de VandenEnde Foundation? Klik hier.
 
2/2
gerelateerde items