Van Eijck weg en sterker terug

12 maart 2015, 04:00
Steven van Eijck: weg bij SBF en terug bij Maatschappelijke Alliantie.
Steven van Eijck: weg bij SBF en terug bij Maatschappelijke Alliantie.
Het was een wijze beslissing van het SBF-bestuur en haar onafhankelijke voorzitter om op afzienbare termijn uit elkaar te gaan. Steven van Eijcks benoeming tot secretaris-generaal van de Maatschappelijke Alliantie Nederland, een nieuw participatieplatform dat filantropische krachten moet bundelen op inhoudelijke werkprogramma’s, betekent dat hij voorlopig door de overheid zal worden betaald. Voorzitter zijn van een koepel die opkomt voor de autonome belangen van de civil society en tegelijkertijd Den Haag als broodheer hebben: daarmee laad je al snel de schijn van belangenverstrengeling op je. Bovendien heeft Van Eijck vanuit zijn rol bij SBF geen mandaat van de hyperheterogene achterbannen om inhoudelijke keuzes te maken vanuit de nieuwe Alliantie.
Binnen de stichting MAN heeft Van Eijck binnenkort zijn handen vrij om zich te storten op inhoudelijk programma’s om maatschappelijk kapitaal vrij te spelen voor de samenleving, maar welke taken blijven over voor suprakoepel SBF? Als lanceringsplatform voor sectorbrede initiatieven en kraamkamer van flankerend beleid in overleg met de overheid lijkt haar langste tijd voorbij. Dat heeft enerzijds te maken met de concrete (co)output van de SBF (o.a. validatiestelsel en toezichtsarrangement, Kennisbank Filantropie, platform Lokale Fondsen), maar ook met de huidige dynamiek bij de samenstellende leden van de suprakoepel. Instituut Fondsenwerving zoekt naar een nieuwe missie als digitaal kennisplatform; de kerken (CIO) en de vermogensfondsen (FIN)trekken in toenemende mate hun eigen plan nu hun belangen redelijk geborgd lijken in het nieuwe validatiestelsel en VFI – hoofdfinancier van SBF en hofleverancier met a.i. directeur Gosse Bosma - heeft met een toezichtsarrangement haar hoofdprijs al binnengehaald.
Alles wijst erop – en vicevoorzitter Rien van Gendt heeft het al met zoveel woorden gezegd tegenover Filanthropium  – dat SBF als ‘lean & mean’ regisseur verder zal gaan met een focus op (fiscale) wet- en regelgeving. Daarvoor is geen zwaargewicht voorzitter als Van Eijck meer nodig en een beweging naar debureaucratisering ligt voor de hand. Daardoor zal meer licht gaan vallen op de inhoudelijke uitwerking van het beleid dat mede door SBF tot stand is gekomen in de nieuwe Maatschappelijke Alliantie Nederland. En dat betekent dat de filantropiesector voorlopig eerder meer dan minder zal horen van Steven van Eijck.
gerelateerde items