Tweede Kamer geïnformeerd over validatiestelsel

8 mei 2013, 04:00
Tweede Kamer geïnformeerd over validatiestelsel
Tweede Kamer geïnformeerd over validatiestelsel
De projectgroep Validatiestelsel Filantropie, bestaande uit vertegenwoordigers van de SBF en ministeries, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het validatiestelsel en nieuwe fiscale regelgeving voor goede doelenorganisaties door het aanbieden van het rapport Quick Scan Validatiestelsel Filantropie.

Het doel van het nieuwe validatiestelsel is het verbeteren van de transparantie van de sector en de kwaliteit van het toezicht. ‘Validatie wordt gezien als aanvulling op wetgeving en draagt bij aan professionalisering van de sector. Belangrijk uitgangspunt is dat de sector filantropie zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn dienstverlening’, meldt de SBF in een persbericht. Het rapport Quick Scan Validatiestelsel Filantropie bevat een analyse van de mogelijkheden om vorm te geven aan verantwoording en toezicht en beschrijft scenario’s voor de uitwerking van de visie.

Toetsingscriteria
Daarnaast heeft een onafhankelijke werkgroep in opdracht van de Staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Financiën een adviesrapport uitgebracht met toetsingscriteria voor het validatiestelsel filantropie. Deze toetsingscriteria hebben betrekking op het publieksbelang en bieden op onderdelen aanknopingspunten bij het uitwerken van het validatiestelsel.

Nieuwe fiscale regelgeving voor goede doelenorganisaties
Met ingang van 1 januari 2014 zijn instellingen verplicht bepaalde gegevens op het internet openbaar te maken voor behoud of verkrijging van de ANBI-status. In de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt geregeld welke gegevens op internet moeten worden gepubliceerd. Alle ANBI’s zullen hierover in juli 2013 een brief ontvangen van de Belastingdienst.

Binnenkort meer over het validatiestelsel op Filanthropium en in het Filanthropium Journaal.
gerelateerde items