Teeven filantropie-ambassadeur binnen kabinet

28 januari 2015, 04:00
Teeven filantropie-ambassadeur binnen kabinet
Teeven filantropie-ambassadeur binnen kabinet
‘In de verbreding van de publiek-private samenwerking liggen er gouden kansen voor uw sector’. Deze opwekkende boodschap had staatssecretaris Fred Teeven afgelopen dinsdag voor de filantropiesector tijdens de Nieuwsjaarsreceptie van suprakoepel SBF in het Haagse Nieuwspoort. Teeven: ‘U kunt van het kabinet alle support verwachten, want eigenlijk vinden alle bewindslieden filantropie een geweldig onderwerp.’

Het wordt steeds duidelijker dat de als weerbarstige ‘law and order-politicus’ bekendstaande staatssecretaris van Veilig & Justitie – van oudsher het coördinerende departement voor filantropie – zich ontpopt tot een ware ambassadeur van ‘goed doen’. Door de intensieve contacten tussen Teeven en de sector, vertegenwoordigd door suprakoepel SBF, is er duidelijk meer begrip en ‘rapport’ ontwikkeld. Met name uit de behandeling van het dossier over het nieuwe validatiestelsel voor de sector blijkt dat Teeven goed ziet hoe de hazen in de sector lopen, maar ook hoe hij zijn collega’s in het kabinet aansteekt met het ‘filantropievirus’. Teeven: ‘Ik word door de oppositie graag afgeschilderd als de hard-harder-hardst-man, maar ik hoop toch dat ik u ervan kan overtuigen dat ik oprechte belangstelling heb voor de zachte kanten van onze samenleving.’

Op Europese agenda
Concreet maakt Teeven zich hard om filantropie als thema nu ook Europees te agenderen als Nederland in de eerste helft van 2016 het EU-voorzitterschap bekleedt. Daarnaast wil hij vervolg geven aan de zogenoemde Catshuissessies – informatiegesprekken tussen kabinet en filantropen en fondsen – met de aanstelling van SBF-voorzitter Steven van Eijck als ‘kwartiermaker’. Van Eijck moet onderzoeken of de samenwerking tussen overheid en filantropie een meer duurzame structuur kan krijgen.

Overheid op gepaste afstand
Tegelijkertijd volgt Teeven de lijn dat de overheid op gepaste afstand van de sector wil staan: ‘U kunt van het kabinet alle support verwachten, met de nadruk op ‘support’: het initiatief moet van u komen. Ik zal er mijn best voor doen om het enthousiasme voor uw sector binnen het kabinet te versterken. En dat is niet heel moeilijk, want eigenlijk vinden al mijn collega’s dit een prachtig onderwerp.’

Bouwstenen
Over het nieuw te vormen stelsel van toezicht en verantwoording in de sector (‘validatiestelsel’) zei Teeven: ‘Ik vind dat alle partijen goede vaart maken op dit dossier. Transparantie is een belangrijk thema, juist in een volwassen sector. Welke bevoegdheden heeft een toezichthouder nodig? Of gaan we naar naming en shaming? Het betekent dat uw sector wel een beetje het wiel weer moet uitvinden, maar gelukkig heeft het CBF – in elk geval voor de fondswervende organisaties – goede en behulpzame bouwstenen aangeleverd.’
gerelateerde items