Toon alles (2)

Kabinet wil filantropie Europees agenderen

28 januari 2015, 04:00
Kabinet wil filantropie Europees agenderen
Kabinet wil filantropie Europees agenderen
De Nederlandse regering gaat onderzoeken of er draagvlak is om filantropie als verbindend thema op de agenda te zetten tijdens de Europese top volgend jaar. Nederland is in de eerste helft van 2016 voorzitter en gastheer voor de EU-Top.

Het voornemen van het kabinet werd bekendgemaakt door staatssecretaris Teeven van V&J tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie in het Haagse perscentrum Nieuwpoort afgelopen dinsdag.
Teeven, die namens het kabinet de contacten coördineert met de filantropiesector, wil tijdens een zogenoemde informele raad in januari bij de EU-collega’s polsen of er draagvlak is om filantropie als Europees verbindend thema op de agenda te zetten.

Filantropie-hoofdstad
Nederland bekleedt in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Europese Unie. De vorige keer was in 2004. In Nederland zullen de vergaderingen van het voorzitterschap plaatsvinden op één locatie: het Marine Etablissement in Amsterdam. Het gaat om vergaderingen met ministers en ambtenaren uit alle lidstaten van de Europese Unie.
Belangrijk is ook dat in mei 2016 de jaarlijkse conferentie van de EFC – de Europese koepel van filantropische fondsen – zal plaatsvinden in Amsterdam: in 2016 lijkt onze hoofdstad daardoor ook een filantropie-hoofdstad te gaan worden.
gerelateerde items