Toon alles (2)

Symposium Vrijwilligerswerk 2020

27 april 2015, 16:07
Symposium Vrijwilligerswerk 2020
Symposium Vrijwilligerswerk 2020
Directeur Els Berman neemt eerder dan gepland afscheid van de Vereniging NOV. Op 4 juni (i.p.v. 11 juni, zoals eerder aangekondigd) doet ze dat tijdens het symposium Vrijwilligerswerk 2020, dat plaatsvindt na de Algemene Ledenvergadering (ALV) in Utrecht. Het symposium wordt afgesloten met een aparte afscheidsborrel voor Els Berman.

Gemeenten hebben dit jaar veel verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid overgenomen. Snel zal blijken hoe goed zij onder andere de langdurige zorg en de maatschappelijke ondersteuning hebben geregeld. En waar gemeenten zich nog kunnen verbeteren. Economisch gezien lijkt 2015 iets zonniger, maar de financiële crisis heeft de verhouding tussen betaalde, onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk op scherp gezet. Tijdens het symposium wordt daarom vijf jaar vooruit gekeken: naar het jaar 2020.

Impact op vrijwilligerswerk
Wat is de impact van het 2014-overheidsadagium 'versterken eigen kracht burgers' op het vrijwilligerswerk? Staan de beloften van 2015 - de burgerinitiatieven rond zorg, energie en samenleving - nog fier overeind? En hoe verhouden zij zich tot vrijwilligersorganisaties die al veel langer bestaan? Hoe hebben de gemeenten de decentralisaties doorstaan? En ondersteunen zij alleen de vrijwillige energie in hun gemeente als die voor de zorg is? Of richt de overheid (juist) ook haar pijlen op het brede vrijwilligerswerk (cultuur, sport, natuur, etcetera)? Weten vrijwilligersorganisaties van divers pluimage hun meerwaarde duidelijk te maken aan zowel burger als gemeente? Werken ze - groot en klein, nieuw en oud - samen om doelen te bereiken? Wat is de rol van vrijwilligerscentrales? En waar zet die burger zich nog voor in?

Sprekers
Evelien Tonkens (Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek), Lenie Scholten (Wethouder gemeente Eindhoven voor zorg, welzijn en armoedebeleid) en tot slot Els Berman, tot 1 juni 2015 directeur van Vereniging NOV.

Aanmelden
Meld u snel aan via dit formulier.
U kunt zich via dit formulier apart aanmelden voor het symposium, de aansluitende borrel en de algemene ledenvergadering (alleen voor leden). Met vragen kunt u altijd terecht bij Mark Molenaar, (0610922192, m.molenaar@nov.nl).
gerelateerde items