Snoeihard oordeel fiscus: ‘giftenaftrekregeling wordt vaak misbruikt’

30 januari 2017, 16:17
De Belastingdienst heeft van haar hart geen moordkuil gemaakt: de giftenaftrekregeling wordt flink misbruikt. Au.
De Belastingdienst heeft van haar hart geen moordkuil gemaakt: de giftenaftrekregeling wordt flink misbruikt. Au.
De Belastingdienst velt een snoeihard oordeel over de praktische uitvoering van de giftenaftrek. De ambtenaren hebben van hun hart geen moordkuil gemaakt: ‘De giftenaftrek is een moeilijk te handhaven aftrekpost, waarbij fouten veel voorkomen en er door belastingplichtigen en facilitators actief wordt gefraudeerd.’
 
Voor het DDB-artikel over de kamerbrief en de drie evaluaties die staatssecretaris Wiebes afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde: klik hier

Brisant rapport

Een volgend kabinet mag de beleidsconclusies verbinden aan de evaluatierapporten over de giftenaftrek en ANBI-praktijk die staatssecretaris Wiebes van Financiën afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde. Het zijn maar liefst drie rapporten. Het betroffen reeds aangekondigde evaluaties van de giftenaftrek (extern uitgevoerd door Dialogic), van de algehele praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s (MinFIN) en uitvoering van de giftenaftrek (Belastingdienst). Vooral dit laatste rapport van de fiscus is buitengemeen brisant.

Lastig en tijdrovend

De evaluatie concludeert: ‘Bedoeld en onbedoeld geven belastingplichtigen vaak onjuiste bedragen op in de aangifte. Door de gebrekkige informatiepositie over de giftenaftrek is effectief toezicht houden op deze regeling lastig en daardoor zeer tijdrovend. Deze gebrekkige informatiepositie is het gevolg van het ontbreken van contra-informatie en de beperkte bruikbaarheid van de aangifte als informatiebron. Controle bij de belastingplichtige zelf is bewerkelijk, ziet vaak op relatief lage bedragen en is daarom ook inefficiënt. Hierbij vormen contante giften een extra complicatie. Tevens wordt geconcludeerd dat een deel van de populatie opzettelijk misbruik maakt van de giftenaftrek en dat het arbeidsintensief is om daarop te handhaven.’

Reactie SBF

Suprakoepel Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie constateert in een verklaring dat de evaluaties van het ministerie waarschijnlijk voer voor discussie in de Tweede Kamer zal opleveren: ‘In de evaluatie van de uitvoerbaarheid van de giftenaftrek door het Ministerie van Financiën zelf, worden vraagtekens geplaatst bij de doelmatigheid. De uitvoerbaarheid zal daarom onderwerp van debat zijn. Kwesties rond uitvoerbaarheid moeten worden aangegrepen om deze regeling te versterken en toekomstbestendig te maken. SBF staat op het standpunt dat een gunstig fiscaal klimaat van cruciaal belang is voor maatschappelijke vrijgevigheid en onze samenleving als geheel.’

De conclusies van de Belastingdienst in drie kernpunten:

· De post wordt in de aangifte vaak fout ingevuld. De belastingplichtige heeft een grote eigen rol. De regeling drijft op informatie van de belastingplichtige, het is lastig om deze aangifterubriek vooraf in te vullen en de aangifterubriek blijkt, ook bij duidelijke publieksinformatie, voor belastingplichtigen ook ingewikkeld te zijn. 
· Het is een moeilijk te handhaven aftrekpost, waarbij fouten veel voorkomen en er door facilitators maar ook door individuele belastingplichtigen veel wordt geconstrueerd en gefraudeerd. 
· De Belastingdienst beschikt niet over contra-informatie, waardoor toezicht en handhaving arbeidsintensief zijn. Contante giften zijn daarbij extra complex. 
De evaluatie van de Belastingdienst is al bijlage bijgevoegd en kunt u downloaden.
 
►Voor een samenvatting van de externe evaluatie giftenaftrek door onderzoeksbureau Dialogic: klik hier
►Voor een samenvatting van de evaluatie van de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s door het Ministerie van Financiën: klik hier
 
In de komende dagen zal De Dikke Blauwe de genoemde evaluaties en rapporten verder becommentariëren en duiden.
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
gerelateerde items