Brits rapport: Structureel misbruik door medewerkers hulporganisaties 

3 augustus 2018, 05:59
Voorzitter Stephen Twigg: ‘Afgezien van het misbruik van begunstigden, is er ook sprake van een aanzienlijk aantal gevallen van seksuele intimidatie en misbruik binnen hulporganisaties'
Voorzitter Stephen Twigg: ‘Afgezien van het misbruik van begunstigden, is er ook sprake van een aanzienlijk aantal gevallen van seksuele intimidatie en misbruik binnen hulporganisaties'
De Britse parlementaire commissie die misbruik binnen ngo’s moet onderzoeken, heeft een rapport uitgebracht. De kritiek is niet mals. De International Development Committee stelt dat er niet alleen sprake is van structureel en wijdverspreid misbruik, maar ook dat de organisaties falen in de aanpak van het probleem.
 
‘Afgezien van het misbruik van begunstigden van de steun, is er ook sprake van een aanzienlijk aantal gevallen van seksuele intimidatie en misbruik binnen hulporganisaties, ook wanneer de daaruit voortvloeiende procedures zeer slecht zijn uitgevoerd’, schrijft de commissie. ‘Er lijkt een rode draad te zijn in dit kennelijke onvermogen van de hulpsector om beschuldigingen, klachten en gevallen van seksueel misbruik goed te behandelen. Het lijkt erop dat slachtoffers en klokkenluiders zich gestraft voelen, in plaats van daders.’
 
‘Focus vervaagt steeds’
De commissie is zeer kritisch over de aanpak van de ngo’s. ‘Herhaaldelijk zijn berichten over seksuele uitbuiting en misbruik door hulpverleners naar voren gekomen, heeft de sector gereageerd, maar daarna is steeds de focus vervaagd. Dit heeft ertoe geleid dat beschermingsbeleid en -procedures nooit effectief zijn geïmplementeerd. Een reactieve, cyclische benadering, gedreven door bezorgdheid om reputatiemanagement, heeft geen, en zal nooit, een betekenisvolle verandering teweegbrengen.’
 
‘Klachten melden moet beter’
Het melden van klachten moet ook makkelijker en beter kunnen, zegt de commissie. ‘Hulporganisaties en donoren moeten dit als een absolute prioriteit beschouwen. Het is vreselijk om te horen dat het belangrijkste obstakel voor vooruitgang op dit gebied een gebrek aan financiering was. Er moeten fondsen beschikbaar gesteld worden ter ondersteuning van de implementatie van meldingsmechanismen.’
 
De onthullingen sinds februari leidden tot een storm aan kritiek op hulporganisatie Oxfam. Later kwamen ook Artsen zonder Grenzenen Plan Internationalonder vuur te liggen. In Nederland gaf minister Sigrid Kaagvoor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in maart aan een actieplan integriteit te willen voor hulporganisaties. Dat actieplan is in juni aan de Tweede Kamer aangeboden.
 
Klik hier voor het volledige rapport.
 
gerelateerde items