Coalitie koepels en hulporganisaties stuurt actieplan Integriteit naar Tweede Kamer

13 juni 2018, 13:00
Een coalitie van koepels en internationale hulporganisaties heeft een gezamenlijk Actieplan Integriteit naar de Tweede Kamer gestuurd.
Een coalitie van koepels en internationale hulporganisaties heeft een gezamenlijk Actieplan Integriteit naar de Tweede Kamer gestuurd.
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over misstanden bij hulporganisaties en de aanscherping van procedures en subsidiekaders. Een coalitie van koepels en internationale hulporganisaties heeft een gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld dat inmiddels naar de Tweede Kamer is gestuurd. Minister Kaag drong in maart aan op het opstellen van een dergelijk plan. ‘Doel van het plan is dat uiteindelijk het aantal integriteitsschendingen afneemt en de meldingsbereidheid toeneemt’, aldus Goede Doelen Nederland, een van de initiatiefnemers.
 
Partos, het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Oxfam Novib, CARE Nederland, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Goede Doelen Nederland en toezichthouder CBF stelden het actieplan gezamenlijk op. Verschillende projecten uit het plan zijn inmiddels al van start gegaan, zo meldt Goede Doelen Nederland. In het Actieplan zijn vier hoofdlijnen voor acties, maatregelen en projecten geformuleerd: Bestaande integriteitssystemen verbeteren, Preventieve maatregelen treffen, Veilig melden en adequaat handelen en Transparant verantwoorden.
 
Protocollen
Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schreef in februari een brief aan branchevereniging Partos, de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), de Dutch Relief Alliance (DRA) en het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) waarin ze per direct waarborgen eiste. Er moesten onder meer protocollen over integriteit worden opgenomen in contracten met hulporganisaties om ervoor te zorgen dat subsidie kan worden teruggeëist bij wantoestanden. Op 26 maart volgde een Rondetafelgesprek van de minister met de sector, waarna nog twee gesprekken volgden. Tijdens die gesprekken werd door Kaag aangedrongen op een actieplan integriteit.
 
‘Relevant voor alle goede doelen’
Goede Doelen Nederland meldt dat de sector sindsdien al enige actie heeft ondernomen. De koepel heeft samen met Partos verschillende workshops georganiseerd met handvatten om integriteitssystemen door te ontwikkelen door kennis en ervaring te delen. Ook ontwikkelen Goede Doelen Nederland en Partos een handreiking die organisaties praktische ondersteuning biedt om verder te werken aan Integriteit. Daarnaast kijkt Goede Doelen Nederland samen met Toezichthouder CBF op welke punten de Erkenningsregeling op integriteitsbeleid aangepast moet worden. ‘Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik is relevant voor alle goede doelen. Daarom is, daar waar mogelijk en wenselijk, de scope van dit plan breder om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat het aantal integriteitsschendingen afneemt en - zeer belangrijk - de meldingsbereidheid toeneemt. Ook op dit terrein moeten we ons als sector inzetten om het vertrouwen van de samenleving duurzaam te borgen’, aldus Goede Doelen Nederland.
 
Wilt u meer achtergrondinformatie en opinie uit De Dikke Blauwe lezen over de discussie rondom integriteit?
Oxfam-schandaal: minister Kaag eist per direct waarborgen van sector  
Oxfam: een ijzersterk merk
CBF gaat in gesprek met sector en Kaag over optreden tegen wangedrag
Als de rede slaapt, ontwaakt het cynisme
Bart Romijn over Oxfam-schandaal: ‘integriteit belangrijker dan ooit’
Hulpsector houdt bestaande beleid integriteit opnieuw tegen het licht
Hulpclubs spraken met Kamer over misstanden: CBF wil meldingsplicht
 
gerelateerde items