Operatie ANBI begint 1 juni

2 mei 2007, 08:59
Per 1 juni zullen er 50.000 formulieren klaarliggen voor de aanstaande ANBI organisaties. Dat gaf de belastingdienst Den Bosch aan op haar informatiemiddag voor goede doelen van 25 april in het Congresgebouw in Utrecht. In de zomer zal tevens een publiciteitscampagne opgezet worden door de belastingdienst. Maar hoe de controle eruit zal zien of hoeveel fte's er in Den Bosch werken aan de ANBI is nog steeds onduidelijk. Wel is duidelijk dat er een publieke lijst beschikbaar komt.


Aanwezig waren zowel ambtenaren van de belastingdienst Den Bosch als ook ambtenaren van het ministerie van Financiën. Voor hen was het ook deels een kennismaking en men gaf aan elkaar geen commentaar tijdens de bijeenkomst. Wel vroeg de belastingdienst aan de aanwezige organisaties zijnde de SBF partners VFI, ISF, FIN en CIO als ook de beroepsorganisatie NGF om enige input op het aanvraagformulier voor de nieuwe ANBI's. Vervolgens werd er nog gesproken over de publiciteitscampagne, één beschikking voor meer organisaties en de controles.Alle kruisjes links

De belastingdienst had al een concept ANBI vragenformulier klaar voor de aanwezigen. Iedere toekomstige ANBI moet dit vragenformulier beantwoorden. Aan de aanwezigen werd gevraagd dit formulier door te nemen en mogelijk nog een aantal aanvullingen te geven. De input was echter beperkt, mede omdat de formulieren snel naar de drukker moesten. De vragen ansich lijken vrij eenvoudig en volgen de gepubliceerde regeling. De belastingdienst concentreert zich in eerste instantie op de aanvragen zelf en de toegankelijkheid daarvan.Publiciteit en publieke lijst

Alle huidige bij de fiscus als artikel 24.4 gekwalificeerde organisaties zullen vanaf 1 juni a.s. een ANBI aanvraagformulier toegestuurd krijgen. Ook zal via notarissen aandacht besteed worden aan de nieuwe ANBI regeling. Bovendien zal men via de pers verdere aandacht besteden aan deze nieuwe regeling. Er zullen in totaal 50.000 formulieren worden aangemaakt.

Er zal bij de belastingdienst een publieke lijst beschikbaar komen van ANBI organisaties. Hiervoor is ook voor particulieren en bedrijven duidelijk wie zich als zodanig kwalificeert en of aftrek verkregen kan worden.Groepsbeschikking

Tijdens de bijeenkomst werden door het VFI en zeker het CIO vragen gesteld over de mogelijkheid voor groepsbeschikkingen (één beschikking voor meer organisaties). De kerken (CIO) willen niet dat iedere kerk een separate aanvraag voor een beschikking hoeft in te dienen. De mogelijkheden zijn er overigens wel maar duidelijkheid hierover verkregen de organisaties nu niet. Het CIO zal hier via een bilateraal contact met de fiscus verder over spreken.Controle

De aanwezig organisaties vroegen zich ook hardop af hoe de eventuele controles eruit zouden gaan zien. De belastingdienst Den Bosch hield hier echter de vragen duidelijk af. Men gaf niet aan waarop men wil controleren of wat de speerpunten zullen zijn. Ook bleef onduidelijk hoeveel fte's de belastingdienst nu gaat inzetten op de ANBI regeling.Korte reactiesGosse Bosma, directeur VFI:

• "De bijeenkomst was georganiseerd door de belastingdienst Den Bosch. Wij als Sbf hadden vorig jaar al overleg gevraagd over de invulling van het invoeringstraject. Belastingdienst en sectororganisaties kunnen elkaar helpen. Voorop staat voor ons dat de instellingen duidelijk worden geïnformeerd en goed uit de voeten kunnen met de aanvraag. Over de inhoud van de vragenformulieren hebben wij afgesproken daar niets over te zeggen tot de formele publicatie."

• "Vanwege de grote diversiteit van instellingen is een goede toelichting bij het aanvraagformulier cruciaal. Zo is een ziekenhuis weer duidelijk anders dan een landelijke goede doelen organisatie of dan een kleine goede doelen organisatie of vermogensfonds."

• "Ik wil graag weten in welke gevallen er sprake kan zijn van een groepsbeschikking, m.a.w. wat zijn de kenmerken van een 'groep' in de ANBI regeling."

• "Wat betreft de toetsing lijkt er een duidelijk onderscheid te liggen tussen de aanvraag en de controle. Onduidelijk is hoe die controle er in de toekomst uit gaat zien. Zelf denk ik dat dit steekproefsgewijs gaat en/of mogelijk op thema's als bijvoorbeeld de aanwezigheid van een beleidsplan of de samenstelling van het bestuur."

• "Er zal een openbare lijst beschikbaar komen met daarop alle ANBI organisaties." Deze lijst is bijvoorbeeld van belang voor degenen die een aftrek willen verkrijgen in de belasting."Jan Scherphuis, voorzitter FIN:

" Ik heb hier verder weinig meer aan toe te voegen anders dan dat wij hebben afgesproken over de inhoud van het vragenformulier niets te zullen zeggen tot de officiële publicatie. De aanstaande exercitie betreft nu vooral een administratieve, de inhoudelijke beoordeling zal bij de controle volgen."Henk de Graaf, aanwezig bestuurslid voor NGF:

" Ik kan hetgeen gezegd en geschreven is bevestigen. Hooguit kan ik eraan toevoegen dat ik eenieder aanraad het formulier vroegtijdig terug te sturen. Hoe eerder je in het proces zit hoe eerder de beschikking."

gerelateerde items