Toon alles (2)
Gerhard Sluiter

Particuliere sector financiert vier procent van Nederlandse musea

25 oktober 2018, 06:00
De bij de Museumvereniging aangesloten musea ontvingen in 2017 31 miljoen bezoekers
De bij de Museumvereniging aangesloten musea ontvingen in 2017 31 miljoen bezoekers
Bij zes procent van de musea is de particuliere sector hoofdfinancier. Gezamenlijk zijn particulieren goed voor vier procent van de totale omzet van musea, bij elkaar circa veertig miljoen euro. Gemeenten blijven de belangrijkste financier, het Rijk de grootste. Dat blijkt uit Museumcijfers 2017: een jaarlijks onderzoek van de Museumvereniging naar trends onder de 435 aangesloten musea.
 
Ruim de helft van de musea heeft in 2017 een gemeente als belangrijkste subsidiegever, maar in termen van totale omzet van alle musea blijft de bijdrage beperkt tot negentien procent. Met een bijdrage van 250 miljoen (een kwart van de omzet) is het Rijk de belangrijkste subsidiegever op nationaal niveau. De provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Drenthe tellen naar verhouding veel musea waar de particuliere sector de belangrijkste financier is.
 
Kosten
De totale kosten van musea bedragen in 2017 een miljard euro, ongeveer net zoveel als het jaar daarvoor. De museale omzet stabiliseert zich ook op een niveau van ongeveer een miljard. Het aandeel eigen inkomsten bedraagt in 2017 51 procent. De bijdragen van het Rijk, provincies, gemeenten en overheidsfondsen (inclusief Europa) is gedaald tot 49 procent van 58 procent in 2013. De eigen inkomsten stijgen in 2017 licht met twaalf miljoen euro, precies genoeg om de daling van overheidssubsidies te compenseren. 
 
Middelgrote en kleine musea hebben het zwaar
Meer dan de helft van de omzet bestaat uit eigen inkomsten van musea. De Nederlandse musea hebben daarmee in financieel lastige jaren veerkracht getoond: voor het eerst verdienen zij zelf meer dan zij aan subsidies ontvangen. De keerzijde is dat het minder goed gaat met middelgrote en kleine musea. 42 procent van de middelgrote musea en 48 procent van de kleine musea heeft een negatief resultaat. De grote musea zorgen voor het positieve financiële beeld. Middelgrote en kleine musea hebben duidelijk behoefte aan versterking van financiële betrokkenheid van overheden en sponsoren. 
 
Meer bezoekers
Uit de Museumcijfersblijkt dat de musea het goed doen. De 435 bij de Museumvereniging aangesloten musea ontvingen in 2017 31 miljoen bezoekers, bijna 0,7 miljoen meer dan in 2016. De afgelopen vier jaar is het aantal museumbezoeken met dertig procent gestegen. Het aantal Museumkaarthouders steeg in diezelfde tijd met 35 procent, naar 1,35 miljoen. 
 
Meer werkgelegenheid
Ook de werkgelegenheid bij musea blijft groeien. In 2017 werkten tweeduizend mensen meer bij de musea dan in 2016. Dat is bijna vijf procent. Omgerekend naar voltijdbanen bedraagt de personeelssterkte van de musea in 2017 ruim 9.800 fte’s.
 
Over het onderzoek
Museumcijfers is een jaarlijkse uitgave van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. Voor het complete rapport: klik hier
gerelateerde items