Brandbrief
Vanuit de Postcodeloterij werd eerder al een brandbrief gestuurd aan alle beneficianten. Daarin wordt gesteld dat het kabinet zich niet houdt aan eerder gedane belofte over een 'stapsgewijze en behoedzame aanpak'. Postcodeloterij-directeur Marieke van Schaik:  'Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ons mondeling geïnformeerd dat er op zeer korte termijn een wijziging in de vergunningverlening aan goededoelenloterijen zal plaatsvinden. Dit kan zelfs zonder dat de Tweede Kamer eraan te pas komt. Hoewel de details nog niet bekend zijn, lijken twee zaken inmiddels duidelijk: (1) Waar alle landen om ons heen de loterijmarkt goed afschermen en geen/slechts zeer beperkt concurrentie tussen loterijen toestaan, zal Nederland als eerste en enige land in Europa de loterijgrenzen openen en de loterijmarkt liberaliseren: een onbeperkt aantal loterijvergunningen ligt straks op de plank, en ook buitenlandse loterijen kunnen hiervoor in aanmerking komen. (2) Waar in alle landen om ons heen, net als in Nederland, alleen non-profit organisaties een loterijvergunning hebben, gaat Nederland ook commerciële gokbedrijven een loterijvergunning geven. Dit is een breuk met wat het kabinet in 2014 aankondigde: eerst online kansspelen legaliseren en - na een periode waarin de effecten daarvan geëvalueerd kunnen worden- daarna ruimte geven aan 'nieuwe initiatieven op het gebied van landelijke goede doelen loterijen': oftewel een stapsgewijze en behoedzame aanpak in de woorden van het kabinet.'

Niet gedwongen
Tatiana van Lier van de Goede Doelenloterijen voegt hieraan toe: 'In de discussie over dit onderwerp wordt steeds weer de indruk gewekt dat Nederland als gevolg van een rechtszaak nu wordt gedwongen om nieuwe loterijen toe te laten, maar dit is een misverstand. Het toelaten van nieuwe loterijen is echt een politieke keuze. Het kabinet kan er ook voor kiezen om het huidige loterijstelsel intact te laten. Dat mag ook gewoon van Europa. Wel moet dan gemotiveerd worden waarom gekozen wordt voor een beperkt aantal vergunningen, zoals de rechter ook opmerkte. Maar dit is overigens niets nieuws.'
 
Vijftige procent afdracht niet gegarandeerd
Dat de nieuwe toetreders net als de huidige vergunninghouders ook 50% moeten afdragen aan goede doelen is volgens Van Lier zeker niet gegarandeerd: 'Als er dan al voor gekozen wordt om nieuwe loterijen toe te laten dan is het voor het veiligstellen van de hoge maatschappelijke opbrengsten niet voldoende om te eisen dat een vergunninghouder 50% afdraagt aan het goede doel. Een commerciële partij zou dit immers bij de rechter aan kunnen vechten als zijnde belasting, en met de 15% afdracht van de Staatsloterij zou een rechter deze partij nog gelijk geven ook. Wat ons betreft regel je het aan de voorkant: door loterijvergunningen uitsluitend te verlenen aan Nederlandse non-profitorganisaties (die bijvoorbeeld over een ANBI-status beschikken). Dat is tot nu toe het geval in Nederland. Ook de Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij zijn 100% non-profit en beschikken over de ANBI status. En ook in alle landen om ons heen kunnen uitsluitend non-profit organisaties in aanmerking komen voor een loterijvergunning. In Zweden en Engeland, de enige landen die net als Nederland meerdere (goededoelen)loterijen kennen, is de eis dat de vergunning alleen naar Zweedse, respectievelijk Britse goede doelen gaat.'
 
Dubbele moraal
Journalist Henk Willem Smits van zakenblad Quote vindt dat de Postcodeloterij er een dubbele moraal op nahoudt: ' Alle goede doelen ontvingen recent een moord-en-brandbrief van de Postcodeloterij. Het ministerie van Veiligheid en Justitie staat op het punt een wijziging door te voeren in de vergunningverlening aan goededoelenloterijen. En dat is natuurlijk heel vervelend voor Boudewijn Poelmann cs, die nu naast de Staatsloterij een bijna-monopolie hebben. Opmerkelijk is echter dat diezelfde Postcodeloterij diametraal anders aan het lobbyen is in Noorwegen.Want de Postcodeloterij wil graag de markt op in Noorwegen. Daarvoor gebruikt het in dit lobbystuk argumenten die het in Nederland juist weerspreekt.'
 
Tot 1 januari 2017
Als Lottovate aan de criteria voldoet en een vergunning krijgt dan loopt de vergunningstermijn tot 1 januari 2017. Die is daarmee gelijk aan de termijn van de andere goede doelenloterijen. Voor de periode vanaf 1 januari 2017 zullen alle bestaande vergunninghouders een nieuwe vergunning moeten aanvragen. Datzelfde geldt voor geïnteresseerde derden.

►Bronnen: Ksa, Trouw, NRC Handelsblad, Quote, Het Financieele Dagblad, NOS, Nieuwsuur
 
 
 
4/4
gerelateerde items