Bittere pil
De beslissing van Ksa is een bittere pil voor de lobby die met name vanuit de beneficianten van de huidige goede doelenloterijen wordt gevoerd. Vorige week nog uitten enkele prominente bestuurders uit de sector grote kritiek op het voorgenomen besluit van de overheid om het huidige stelsel open te stellen voor nieuwe aanbieders. Daardoor zou de duurzame financiering van een groot aantal non profits door de loterijen in gevaar komen. De bestuurders worden hierin bijgevallen door oud-SCP-directeur prof. Paul Schnabel (foto), die meent dat met liberalisering geen enkel economisch nut wordt gediend, behalve een kapitaalvlucht naar het buitenland.

Criterium vijftig procent
Daarover zegt de Ksa in een reactie vandaag op haar website: 'Het is de Kansspelautoriteit bekend, dat bij bestaande vergunninghouders en goede doelen bezorgdheid leeft met betrekking tot mogelijke nieuwe toetreders op de loterijmarkt. De wet geeft de Kansspelautoriteit geen taken en bevoegdheden om een mogelijk effect op goede doelen mee te wegen in haar besluitvorming. Het enige criterium dat de Kansspelautoriteit toetst als het gaat om goede doelen, is óf de wettelijke vereiste vijftig procent van de inleg op het kansspel wordt afgedragen aan goede doelen.'

Deur wagenwijd open
De beslissing van Ksa betekent dat de deur nu wagenwijd open staat voor nog meer vergunningaanvragers. Ksa: 'Gegeven bestaande wet- en regelgeving, het vigerende kansspelbeleid, de wettelijke taken van de Kansspelautoriteit en deze recente uitspraak van de rechter, heeft de Kansspelautoriteit het besluit genomen om de vergunningaanvraag van Lottovate in behandeling te nemen. Daarmee staat ook de mogelijkheid open voor andere organisaties om een vergunning voor het organiseren van een goede doelen loterij aan te vragen.'

'Meer keuzevrijheid'
Lottovate is uiteraard ingenomen met de huidige gang van zaken. In dagblad Trouw zegt een woordvoerder: 'Het besluit van de Ksa is een belangrijke stap in een ontwikkeling die ten goede komt aan de Nederlandse goede doelen en sport. Daarnaast leidt dit besluit er ook toe dat de consument meer keuzevrijheid krijgt: een breder loterijaanbod biedt immers echt iets te kiezen.'
gerelateerde items