Keurmerk Goede Doelen voelt zich buitengesloten

26 september 2012, 14:45
Keurmerk Goede Doelen voelt zich buitengesloten
Keurmerk Goede Doelen voelt zich buitengesloten
De vorige week openbaar gemaakte ‘Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector’is bij Stichting Keurmerk Goede Doelen in buitengemeen slechte aarde gevallen. KGD-voorzitter Bart Hartman heeft een brief op hoge poten geschreven aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Financiën, en aan de voorzitter van de SBF. KGD vindt de gezamenlijke visie van overheid en SBF inconsistent en niet motiverend.

De kritiek van Keurmerk Goede Doelen richt zich onder andere op het feit dat de stichting wel in een eerder stadium geconsulteerd is, maar weinig terugziet van haar aanbevelingen – onder andere ook aan de Belastingdienst - in het uiteindelijke document: “Het geeft ons de indruk dat u onze inspanningen om tot een goed stelsel voor toezicht en verantwoording te komen, waaronder deelname aan uw enquête eerder dit jaar, niet erg waardeert.”

"Niet efficiënt"
Publicatie van gegevens in een nieuw validatiestelsel via drie kanalen (Handelsregister, ANBI-register en internetportalen van brancheorganisaties) vindt KGD “niet efficiënt voor filantropische instellingen”. Het hebben van en publiceren in drie separate bestanden draagt niet bij aan optimale transparantie volgens KGD.

KGD vindt het derhalve “onbegrijpelijk” dat de SBF, dat mede het initiatief heeft genomen tot een centrale Kennisbank Filantropie, nog wil onderzoeken op welke wijze tot een centraal informatiepunt kan worden gekomen.

"Inconsistent"
KGD vindt dat de visie “inconsistent” is ten aanzien van de organisaties waarop het validatiesysteem gericht is: bij het keurmerkstelsel zou het gaan om alle fondsenwervende instellingen, terwijl in de voorgestelde internetportalen alleen gegevens van bij brancheorganisaties aangesloten leden te vinden zullen zijn.

Ook maakt het document volgens KGD onterecht al een onderscheid tussen wel en niet geaccrediteerde, certificerende instellingen. Daardoor zou KGD – niet geaccrediteerd – “al op voorhand uitgesloten worden een rol te spelen in het validatieproces.”

Wilt u de volledige tekst van de brief van KGD lezen? Klik hier.  
gerelateerde items