Toon alles (1)
Hans Hulst

Interview: de pittige uitdaging van Liesbeth Pruijs bij Plan

18 september 2008, 08:59
Per 1 september is Liesbeth Pruijs (47) toegetreden tot de directie van Plan Nederland, als directeur fondsenwerving. Pruijs treft een organisatie die verscheidene klappen achter elkaar heeft moeten verwerken. Meest recentelijk het verlies van de MFS-gelden, die stapsgewijs worden afgebouwd. Met Visie 2012 ligt er nu een beleidsdocument waarmee de weg omhoog weer kan worden ingezet. "We zullen gaan differentiëren in producten en prijsstelling."


U bent een relatief nieuw gezicht in de sector. Waar komt Liesbeth Pruijs vandaan?

 


Pruijs: "Ik ben in 1987 bij Randstad begonnen. Daarna ben ik vier jaar directeur geweest van Opportunity in Bedrijf, een door een aantal ministeries geïnitieerde stichting die de doorstroming van vrouwen naar hogere managementfuncties bevordert. Vervolgens heb ik acht jaar in Spanje gewerkt. Het was echter een idealistische droom, die ik van jongs af aan heb gekoesterd, om ooit voor een ontwikkelingsorganisatie te werken. Plan Nederland stond mij al langere tijd na aan het hart. Ik ben al twintig jaar sponsorouder bij Plan. Ik heb mijn twee sponsorkinderen ook zelf bezocht, in Madras. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Het is mijn overtuiging dat wat Plan doet werkt."

 


Gesolliciteerd, gevraagd of er toevallig ingerold?

 


Pruijs: "Begin 2007 dacht ik: als ik mijn meisjesdroom nog wil realiseren moet ik binnen mijn netwerk op zoek gaan naar mensen die in de sector werken. Zo ben ik in contact gekomen met Tjipke Bergsma. De klik was er. De afgelopen acht maanden heb ik Plan ondersteund als consultant, door mee te denken en te ontwikkelen aan Visie 2012. Daarna rolde ik eigenlijk vrij organisch in deze functie, waarin ik per 1 september ben begonnen."

 


Plan heeft het de laatste jaren moeilijk. Heisa rond het concept, een overbetaalde interim directeur en het wegvallen van de MSF-gelden. Steekt u uw hand in een wespennest?

 


Pruijs: "Het is een moeilijke tijd geweest. Daar ligt natuurlijk de uitdaging. Hoe gaan we de negatieve tendens in de inkomsten ombuigen? Dat kan ik niet alleen, daar moeten we met alle vijfentachtig medewerkers onze schouders onder zetten. We moeten het verleden laten rusten en weer vooruit gaan kijken. De MFS-subsidies zijn weg. In Visie 2012 is een strategie geformuleerd om het gat te vullen. Het allerbelangrijkste is dat we ons aanbod innoveren, ervoor zorgen dat het beter aansluit op de wensen van belanghebbenden. Want dat is de basis van succesvolle fondsenwerving."

 


Wat gaat dat betekenen voor het concept kindsponsoring?

 


Pruijs: "Dat blijft bestaan, want dat maakt Plan uniek. We zullen echter gaan differentiëren in producten en prijsstelling. Zodat we meerdere groepen in de maatschappij kunnen aanspreken. Uit gesprekken met sponsors is gebleken dat zij directere betrokkenheid willen. Men wil er plezier aan beleven. We gaan dit faciliteren door bijvoorbeeld projectsponsoring mogelijk te maken, waarbij sponsors ook maandelijks kleinere bijdragen kunnen overmaken ten bate van een specifiek project. Een voorbeeld? In het kader van de campagne ‘Because I am a Girl', waarbij Plan Nederland op komt voor meisjes in ontwikkelingslanden, kunnen sponsors dierect aan een van onze vier meisjesprojecten doneren; structureel of eenmalig. Bij de 'Because I am a girl' Hyves-pagina hebben zich al meer dan 22.000 leden aangemeld. We willen vaker gebruik gaan maken van sociale netwerken. Zo kunnen we regelmatig wat nieuws doen, nieuwe filmpjes online zetten. Dat vergroot de betrokkenheid. We willen rumour around the brand creëren. Een intern speerpunt is dat we de fondsenwerving nog beter willen stroomlijnen, door de boodschap gelijk te trekken."

 


Je spreekt in typisch bedrijfsmatige termen. Is dat wat Plan nodig heeft: een bedrijfsmatige aanpak?

 


Pruijs: "Ik denk het wel. Plan is jaren een aanbod gestuurde organisatie geweest. Dat moet anders. We hebben met zijn allen gezegd: we willen toe naar vraagsturing, door de wensen en behoeften van verschillende doelgroepen weer centraal stellen. Dat is een andere manier van werken. Door met een bedrijfsmatige blik te kijken naar processen en resultaatgericht te werken kan bij Plan, en ik denk ook bij andere ngo's, een slag worden gemaakt."

 


Zijn er concrete doelen gesteld?

 


Pruijs: "Uiteraard. De komende twee jaar verwachten we de pijn van het verlies van de MFS-gelden nog te voelen. Er zal sprake dus sprake blijven van een neergang van inkomsten. Vanaf 2010 verwachten we weer te gaan groeien."

gerelateerde items