Innovatie bij goede doelen: wat en .. waarom?

28 februari 2019, 06:01
Innovatie bij goede doelen: wat en .. waarom?
Innovatie bij goede doelen: wat en .. waarom?
Langzamerhand staat innovatie bij de meeste goede doelen prominent op de agenda. Congressen ruimen er tijd voor in, steeds meer organisaties creëren er aparte functies of zelfs teams voor.
Een belangrijke vraag is dan wel: wat verstaan we er eigenlijk onder? En.. waartoe dient innovatie binnen de organisatie eigenlijk?

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen incrementele (vernieuwingen van bestaande producten en diensten) en disruptieve innovatie (geheel nieuw product of business model). Waarbij dan ook nog verschil kan worden aangebracht in bestaand/nieuw voor de organisatie en bestaand/nieuw voor de markt. Of de horizon waarop de desbetreffende innovatie gaat renderen: binnen een jaar (vaak binnen de reguliere teams belegd) of langere termijn (apart team). Nog steeds is dan de vraag: waarom willen we eigenlijk innoveren, en wat dan?

Vaak genoemde doelen zijn:
  • Het behalen van de (fondsenwervende) targets, bij teruglopende inkomsten of juist gewenste groei. Hier is dan weer onderscheid te maken tussen organisaties die inkomsten op de korte termijn verwachten, versus op de wat langere termijn (2 a 3 jaar).
  • Het innoveren van de manier van doelbesteding om deze effectiever te maken, of bijvoorbeeld de impact duidelijker aan de donateur te kunnen communiceren
  • Aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever 
  • Aantrekkelijkheid van de organisatie als samenwerkingspartner

Een minder gehoorde doelstelling is die van het voorbereid zijn op de ontwikkelingen in het goede doelen landschap op de langere termijn. Want dat dat landschap gaat veranderen is helder. Veranderende wetgeving, nieuwe technologieën en daarmee gepaard gaande veranderende verwachtingen van onze donateurs, en nieuwe concurrentievormen zullen de verschillende rollen in onze sector hoe dan ook disruptief veranderen. We weten alleen nog niet precies hoe en wanneer. 

Technologieën ontwikkelen zich echter momenteel razendsnel. Het (leestip!) boek The Day after Tomorrow van Peter Hinssen refereert aan het advies (van Mark Leslie, auteur en hoogleraar op Stanford) om te starten met het innoveren op producten en business model op het hoogtepunt van het bestaande business model. Ik denk dat we er allemaal wel over eens kunnen zijn dat dat hoogtepunt voor de traditionele fondsenwerving allang gepasseerd is. 

In Nederland wordt wel al een en ander geroepen over de toekomst van fondsenwerving. Het platform ‘De Toekomst van Fondsenwerving’ is een beweging van fondsenwervers gestart om een meer donateur gerichte cultuur te realiseren in Nederland. In december verscheen er in de Volkskrant een weinig rooskleurig (en vooral weinig genuanceerd) artikel met als titel ‘Fondsenwerving goede doelen is een zinkend schip’
In het recente ‘Future of Fundraising – Is this the end of the Fundraising Department?’ buigt een aantal experts in de UK zich over de toekomst van fondsenwerving. Over de snelheid waarin fondsenwerving zal veranderen en de houdbaarheidsdatum van de fondsenwervende afdeling als ‘eiland’ binnen de organisatie verschillen de meningen. Maar dat het gaat veranderen is ook hier duidelijk.

Persoonlijk deel ik de mening dat fondsenwerving z.s.m. veel meer integraal zal moeten worden opgepakt. De ware innovatie zal komen uit de samenwerking tussen (alle) afdelingen binnen de organisatie. Ik ben er van overtuigd dat we gaan bewegen naar een situatie waar onze donateurssupporters ons kunnen steunen op meer verschillende manieren die aansluiten bij hun belevingswereld. Dat kan tijd zijn, of netwerk, of kennis, expertise of ervaring, data of geld. Dit vergt echter een totaal andere blik op de relatie met onze supporters. Een andere, open blik op bijdrages waar we als organisatie uiteindelijk óók, of misschien zelfs meer bij gebaat zijn. Niet alleen zullen we hiermee onze supporters beter en langer aan ons kunnen binden, hiermee veranderen we ook onze eigen rol in het speelveld. Naar één die nog meer toegevoegde waarde biedt, voor supporters én begunstigden.  
Of dit inderdaad gaat gebeuren zal de toekomst uitwijzen. Via scenario-planning zal elke organisatie voor zich moeten bepalen wat mogelijke scenario’s zijn voor de toekomst van haar eigen organisatie. 

Feit is wel, dat innovatie hierdoor m.i. nog een extra belangrijk doel dient. Namelijk het voorbereiden op de toekomst van fondsenwervende organisaties. Innovatie wordt daarmee (ook) het opzetten van experimenten om de organisatie wendbaarder te maken. Meer samen te laten werken. Om daarmee ook in de toekomst relevant te blijven. 
Conflicteert deze doelstelling met de eerder genoemde doelstellingen? In tegendeel. Deze worden alleen maar sterker en effectiever behaald door innovaties gericht op de kortere termijn binnen de kaders van de toekomstscenario’s te ontwikkelen.  
 
►Ellen Janssens is DDB's nieuwe Expert Innovatie: klik hier.

Hoe is innovatie binnen uw organisatie geborgd?
1) Ieders verantwoordelijkheid
2) Aparte functie
3) Apart team
4) Niet belegd
Stuur uw keuze aan: media@lenthe.nl
 
gerelateerde items