Weer die giftenaftrek: Prinzipienreiterei oder Realpolitik?

14 juni 2018, 06:03
Weer die giftenaftrek: Prinzipienreiterei oder Realpolitik?
Er zijn in ons land niet veel experts die zo goed kunnen uitleggen als DDB-Expert Ineke Koele waarom de giftenaftrek in ons land geen leuk extraatje is voor maatschappelijk vrijgevige burgers, maar een recht dat onlosmakelijk verbonden is met onze democratische rechtsorde. Ik wijs u daarom graag op twee, samenhangende pittige stukken in De Dikke Blauwe van haar hand gewijd aan dit onderwerp. Ze zullen hopelijk zowel kabinet als volksvertegenwoordigers nog eens achter de oren laten krabben voordat volgende week woensdag wordt gedebatteerd over de (verschillende) evaluaties van de giftenaftrek. Want lieve hemel: wat een armzalig populistische framing van het onderwerp. Hoe komen we in hemelsnaam uit de kramp bij de gedachte dat geld aan ANBI’s ‘op kosten van de overheid’ (lees: al die arme belastingbetalers) moet worden gedefiscaliseerd? Alsof dat iets onzindelijks is.
Als je niet wil inzien of accepteren dat de overheid geen monopolie heeft op het algemeen nut, wordt de poort wagenwijd opengezet voor gepalaver over de handhaving van de wettelijke normering. Over de wenselijkheid van de regeling als zodanig hoor je dan niets meer. Die wordt volledig overstemd door het operationele wapengekletter en het gekreun over een schrijnend gebrek aan ANBI-politie.
Intussen heeft de sector, vertegenwoordigd door de Samenwerkende Branche Organisaties (SBF), een ‘positioning paper’ naar de Kamer gestuurd om de Haagse beleidsmakers ook in de juiste richting te duwen. Het gehele stuk gaat uit van ‘een constructieve dialoog’ met opbouwende kritiek om het gesprek gaande te houden. De SBF heeft ervoor gekozen om het paper niet te openen met het trekken van een heldere demarcatielijn voor de principiële argumenten voor handhaving van de giftenaftrek. Die principes staan nu ultrakort in Bijlage 2. Voorin het paper vinden we nu een tekst als: ‘Voor zowel de overheid als de filantropische sector staat in dit dossier het belang van uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en overzichtelijkheid voorop. Ook de sector is doordrongen van het belang van een robuust en toekomstbestendig stelsel.’
De tijd zal leren of het meegaan in de framing van dit dossier als een uitvoerings- en handhavingsdraak een verstandige is. Op de punten die SBF gaat binnenhalen met deze strategie zal applaus volgen. Maar dat verstomt als we deze hele ‘constructieve dialoog’ bij een volgend kabinet van voren af aan kunnen beginnen.
Prinzipienreiterei oder Realpolitik? Wij persisteren: giftenaftrek an sich zou een onderwerp ter finale kwijting moeten zijn, geen populistisch herhalingsnummer.
 
►Lees de twee opinieartikelen van DDB-Expert dr. Ineke Koele:
Evaluaties giftenaftrek: kabinet, je speelt op een te klein schaakbord!
Extern toezicht op organisaties die handelen in strijd met public policy 
Download het ‘Positioning Paper’ van de SBF onderaan dit artikel.

Bent u geïnteresseerd in meer artikelen en commentaren over dit onderwerp:? Klik dan op de tag 'Giftenaftrek' bovenaan dit artikel, dan verschijnen alle bijdragen over dit dossier onder elkaar.
gerelateerde items