Toon alles (3)
Edwin Venema

EFC nieuwe stijl: van 'foundations' naar 'philanthropy'

22 november 2016, 10:00
Koepel en kenniscentrum van Europese fondsen EFC (European Foundation Centre) gaat in haar koers meer nadruk leggen op de kracht van 'filantropie' in brede zin, dan op de financiers, de fondsen. Deze verschuiving wordt gesymboliseerd door de nieuwe naam van EFC's hoofdkwartier: Philanthropy House. EFC-directeur Gerry Salole legt in een interview met Charles Keidan uit waarom: 'Het gaat er niet om waar het geld vandaan komt, maar wat je ermee doet.'*
 
Gerry Salole is al meer dan tien jaar het gezicht van de Europese koepel van filantropische fondsen. Maar de naam EFC - European Foundation Centre - begon de laatste jaren steeds meer te schuren, legt hij uit: 'EFC is ooit genoemd en gemodelleerd naar het Amerikaanse voorbeeld van de Foundation Center in New York en de Council on Foundations in Washington. Maar feitelijk zijn wij geen centrum en onze leden zijn niet allemaal 'fondsen'.'
 
EFC's enorme diversiteit
De diversiteit van EFC's achterban is inderdaad enorm, zoals ook bleek tijdens de EFC-jaarvergadering afgelopen zomer in Amsterdam. Leden van het EFC vormen een enorme lappendeken aan private initiatieven voor een goed doel en lang niet alle organisaties zijn 'klassieke vermogensfondsen'. Salole: 'Bij sommige gaat het om geprivatiseerde organisaties die fondsen verstrekken, maar met een onafhankelijk toezicht. Bij andere gaat het om families die al vele tientallen jaren fondsen verstrekken, maar die feitelijk meer familiebedrijven dan familiefondsen zijn. En dan hebben we fondsen, zoals de Bosch Foundation in Duitsland en de Carlsberg Foundation in Denemarken, die rechtstreeks gelieerd zijn aan multinationals: na aftrek van alle bedrijfs- en investeringskosten, gaat daar een bedrag naar de foundation. En dan hebben we bedrijfsfondsen die meer geprivatiseerd zijn, zoals de aanvankelijk semi-nationale Volkswagen Foundation. En dan hebben we EFC-leden die meer dan vierhonderd jaar oud zijn: die hebben alle wereldoorlogen en machtswisselingen doorstaan.'
 
Institutionele filantropie
Salole: 'Als je al die verschillende vormen en modellen van eigenaarschap van 'goed geld' zo bekijkt, lijkt het ons verstandiger om het meer te hebben over en ons meer te richten op institutionele filantropie dan op 'fondsen' en om afstand te nemen van de bijna onuitroeibare obsessie altijd de herkomst van het geld te benoemen. Is het niet veel belangrijker wat er met het geld wordt gedaan? Institutionele filantropie is een term die onze lading veel beter dekt en we zenden er ook een belangrijk signaal mee uit dat we een groot vertrouwen hebben in de kracht ervan.'
 
Mondiale kijk
Geen Centrum, geen Fondsen... is EFC eigenlijk ook nog wel Europees? Salole: 'We zijn een in Europa gewortelde organisatie en de meeste leden zijn Europees, maar niet in een EU-context, want we hebben ook leden in Rusland, Noorwegen, Zwitserland, Turkije en de Oekraïne. Daarbij willen we ons niet beperken tot deze pan-Europese fondsen: we hebben altijd opengestaan en zullen dit ook blijven doen voor organisaties die met ons kennis en ervaring willen delen. Je zult op onze ledenlijst dus ook organisaties uit de VS, Latijns-Amerika, Afrika en Azië aantreffen. In essentie worstelen alle fondsen met dezelfde basisproblemen. Daarbij: veel van onze leden werken - letterlijk - grensoverschrijdend. Kun je het 'Europese' vluchtelingenprobleem echt aanpakken zonder samen te werken of kennis te delen met collega's in het Midden-Oosten en Noord-Afrika? Ik denk het niet.'
Salole geeft nog een ander voorbeeld van een mondiale kijk van EFC: ' We hebben het afgelopen decennium altijd al Chinese delegaties ontvangen op onze jaarcongressen, maar nu loopt er samen met de Mercator Foundation een driejarig project om tien Europese en Chinese fondsen in een tiendaags kennismakingsprogramma te koppelen. Dit is tevens een pilot om te zien of we dit concept ook kunnen uitrollen naar Afrika, Latijns-Amerika en India.'
 
gerelateerde items