Toon alles (4)

European Foundation Statute was gedoemd te mislukken

27 november 2014, 04:00
Ineke Koele: I told you so!
Ineke Koele: I told you so!
Het voorstel voor het European Foundation Statute was vanaf het moment van lancering gedoemd te mislukken vanwege het feit dat het veronderstelt dat lidstaten hun autonomie op het gebied van de fiscale beoordeling van wat ‘charity’s’ / ANBI’s’ zijn inleveren, terwijl daar niet voldoende garanties tegenover staan. Het voorstel was niet realistisch en het kan dan ook slechts worden geduid als een politiek statement.

Al in januari van dit jaar is de fiscale paragraaf van het voorstel van de Europese Stichting gesneuveld door vetostemmen van diverse nationale lidstaten, waaronder ook Nederland. De fiscale paragraaf is verantwoordelijk voor het grootste deel van de kostenpost van internationale filantropie waar de heer Salole aan refereert (€ 100 miljoen per jaar).

Het jammeren over het gebrek aan steun voor dit initiatief heeft dan ook de trekken van krokodillentranen.

Tegelijkertijd is er op het gebied van de internationale filantropie wel het nodige verbeterd door jurisprudentie  van het Europese Hof van Justitie. Waar lidstaten echter behoefte aan hebben, is aan centrale regelgeving op het gebied van ‘compliance’, zoals in de Verenigde Staten ‘expenditure responsibility rules’ die garanderen dat door land A fiscaal gefaciliteerde filantropische geldstromen in land B ook inderdaad worden aangewend ten behoeve van het algemeen nut.

Indien de werkzaamheden van de European Foundation Centre vruchtbaar willen zijn in de toekomst, dient de focus daarop te worden gelegd.

dr. Ineke A. Koele,  Private Client Charity

Lees het artikel over het blokkeren van het European Foundation Statute: klik hier
 
 
gerelateerde items