EFC A'dam: Europese fondsen willen beter samenwerken

25 mei 2016, 19:12
Prinses Laurentien: keynote-spreker tijdens EFC-congres in Amsterdam
Prinses Laurentien: keynote-spreker tijdens EFC-congres in Amsterdam
Samenwerking tussen Europese fondsen staat hoog op de agenda tijdens het 27e jaarcongres van het European Foundation Centre (EFC). Het Amsterdamse Muziekgebouw aan 't IJ vormt van 26 tot en met 28 mei het decor voor de filantropische (bedrijfs)fondsen, die zich steeds vaker en actiever mengen in het publieke discours over grote, grensoverstijgende maatschappelijke problemen, zoals de vluchtelingencrisis. Het EFC-congres vindt plaats in Amsterdam tegen de achtergrond van het Nederlandse EU-voorzitterschap.

Meer dan 600 leiders uit de wereld van filantropie en ngo’s, wetenschappers, politici en beleidsmakers nemen deze week deel aan het grote jaarcongres van de koepel van Europese vermogensfondsen. 
 
Vluchtelingenprobleem
'Om mondiale problemen op te lossen, zal de institutionele filantropie beter moeten samenwerken, zowel onderling als met andere stakeholders uit de civil society, overheden en bedrijfsleven', aldus Gerry Salole (foto), directeur van EFC. 'We hebben gezien dat de vluchtelingencrisis in het bijzonder een groeiend aantal foundations heeft aangezet tot gezamenlijke initiatieven en coalitievorming. Scenariodenken is hierbij een noodzakelijke voorwaarde om een betere toekomst voor ons en onze kinderen te scheppen, maar ook om de grote problemen van het nu te tackelen’, aldus Salole.
 
Pooling
Een recent EFC-onderzoek geeft aan dat acht op de tien Europese fondsen een betere samenwerking als belangrijkste issue ziet; zes op de tien zou zelfs bereid zijn om financiële middelen in een pool onder te brengen om bijvoorbeeld bij te dragen aan oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk, bij uitstek een grensoverschrijdend probleem.
 
Drie thema’s
De Europese fondsen confereren deze week in Amsterdam aan de hand van drie subthema's die het toekomstscenario voor privaat initiatief moeten schetsen: Verantwoordelijkheid nemen, Kansen benutten en Vaardigheden ontwikkelen.
 
Ten aanzien van 'verantwoordelijkheid': fondsen dienen de grote problemen van onze tijd niet uit de weg te gaan. Massa-emigratie, voedselveiligheid en klimaatverandering vragen ook een antwoord en bijdrage van filantropische fondsen.
 
Als het gaat om kansen, ziet EFC dat de traditionele grenzen tussen overheden, bedrijfsleven en private sector steeds meer beginnen te vervagen, ook door de komst van nieuwe actoren zoals social entrepreneurs en de opkomst van de deeleconomie. Door schuivende panelen wordt het steeds belangrijker om nieuwe allianties te zoeken. De vraag is: welke partnerships kunnen filantropische fondsen nastreven, met inzet van nieuwe technologie, om optimaal gebruik te maken van hun sterkten?
 
Nieuwe vaardigheden
Tot slot is er ook behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Leiders van filantropische fondsen zullen zich voortdurend moeten bekwamen en bijscholen. En er is een toenemende druk, zowel vanuit de samenleving als van binnenuit (o.a. bepleit door Compass Prize-winnaar Rien van Gendt) om meer openheid te betrachten en duidelijker verantwoording af te leggen.
 
Prinses Laurentien
Tot de keynote-sprekers behoren prinses Laurentien (voorzitter van de European Cultural Foundation en speciaal UNESCO-gezant voor leesvaardigheidsbevordering) en Kristalina Georgieva, vicevoorzitter voor Budget- en HR-zaken binnen de Europese Commissie.
 
Verslaggeving
De redactie van De Dikke Blauwe is met een team van vijf redacteuren gedurende de conferentie aanwezig. Vanaf volgende week zullen verslagen van het hoofdevenement en van de vele parallelsessies gepubliceerd worden via de DDB-kanalen.
 
Meer informatie over de EFC-conferentie: www.efc.be/aga
 
 
Nederlandse fondsen en koepels die o.a. aanwezig zullen zijn: Adessium Foundation; Bernard Van Leer Foundation; Democracy and Media Foundation; Erasmus Centre for Strategic Philanthropy; European Climate Foundation; European Cultural Foundation; Fonds 1818; IKEA Foundation; Instituut Gak; Mama Cash; Oranje Fonds; Prins Bernhard Cultuurfonds; Stichting Democratie en Media; Stichting VSB fonds; Universal Education Foundation; Vereniging van Fondsen in Nederland; Wageningen University Fonds; War Child. 
 
gerelateerde items